Rekordní duben nabídl v Praze 1 136 nových bytů

František Brož

Publikováno: 31.5.2021

V dubnu šel meziročně do prodeje víc než dvojnásobek bytů. Jaké novinky čekají na své kupce?

Výše dubnové nabídky nových bytů byla nadprůměrná a ve srovnání s loňskou nabídkou v dubnu je o 111 % vyšší tj. o 598 bytů.

Duben 2021 na trh přinesl 16 nových rezidenčních projektů. 15 projektů bylo bytových a obsahovaly celkem 1 199 bytů a 9 nebytových jednotek. Do veřejného prodeje bylo dáno 95 % bytů v projektech tj. 1 136 bytů. Průměrná velikost rezidenčního projektu je 80 bytových jednotek, a to je nad průměrem velikosti rezidenčních projektů. Do prodeje byl dán i 1 projekt s řadovými rodinnými domy v počtu 30 domů.

Dubnová nabídka byla v předešlých sedmi letech v množství nových bytů většinou průměrná – 6. místo v roce, ale tentokrát přinesla na trh v meziročním srovnání 208 % průměru dubna předešlých sedmi let tj. více jak dvojnásobek.

Z uvedených 15 rezidenčních bytových projektů byl 1 projekt směřován do rekonstrukcí (1 % bytů), 5 projektů (18 % bytů) bylo samostatným projektem a 9 projektů bylo etapou většího developerského celku (81 % bytů).

Dubnová nabídka oproti bytům přicházejících v březnu přidala na trh byty s nižšími hodnotami všech uživatelských parametrů – plochou bytu menší o 4,8 %, cenou plochy nižší o 3,0 %, a tím i průměrnou cenou bytu menší o 7,7 %. Průměrná cena nového bytu daného na trh v dubnu je oproti aktuálním průměrným hodnotám nové nabídky v roce 2020 o 298 797 Kč levnější tj. o 4,1 % a dosáhla ceny 7 036 979 Kč. Oproti celému předešlému roku jsou nové byty v dubnu menší o 2,32 m2 tj. o 3,7 % a dosáhly velikosti 60,84 m2, průměrná cena jejich plochy je nižší o 0,4 % – pokles o 480 Kč/m2 tj. na 115 655 Kč/m2.

Celkové dubnové tržby v nových bytech daných do prodeje jsou minimálně 8 504 mil. Kč a dosahují cca 116 % průměrných měsíčních tržeb loňského roku.

Jak si dubnové byty stojí?

Průměrná velikost bytu 60,84 m2 v dubnové nabídce je nižší o 2,32 m2 tj. o 3,7 % než průměr roku 2020. Celkový průměr velikosti nového bytu v roce 2021 dosahuje aktuálně 61,78 m2.

Průměrná cena nového bytu v dubnu dosáhla hodnoty 7 036 979 Kč. Průměrná cena nového bytu z roku 2020 aktuálně dosahuje 7 335 776 Kč a nová nabídka je o 4,1 % nižší. Celkový průměr ceny nového bytu v roce 2021 dosahuje aktuálně 7 253 707 Kč.

V ceně plochy nového bytu duben přinesl průměrnou cenu 115 655 Kč/m2. Průměrná cena plochy nového bytu oproti průměru roku 2020 je nižší o 480 Kč/m2 tj. pokle o 0,4 % (rok 2020 dosahuje aktuálně 116 135 Kč/m2). Celkový průměr ceny plochy nového bytu v roce 2021 dosahuje aktuálně 117 414 Kč/m2.

Rozpětí cenovek projektů

V intervalové škále pak projekty obsadily 6 cenových intervalů (interval 10 tis. Kč/m2):

  • Interval 111-120 tis. Kč/m2 – 323 bytů a 28 % z celkové nabídky
  • Interval 91-100 tis. Kč/m2 – 303 bytů a 27 % z celkové nabídky
  • Interval 131-140 tis. Kč/m2 – 160 bytů a 14 % z celkové nabídky
  • Interval 121-30 tis. Kč/m2 – 143 bytů a 13 % z celkové nabídky
  • Interval 141-150 tis. Kč/m2 – 130 bytů a 11 % z celkové nabídky
  • Interval 101-110 tis. Kč/m2 – 77 bytů a 7 % z celkové nabídky

Co si o vývoji cen bytů myslíte? Dejte nám vědět na našem Facebooku.