Realitní trh a krize – vnímejme data, nepodléhejme spekulacím

Milan Roček

Naše data vám pomůžou k úspěšné navigaci současnou situací.

Data a informace v době krize mají klíčovou úlohu. Tou je poskytovat odborné části trhu nezkreslené údaje o tom, co se na trhu děje a co se událo proto, aby si jednotliví účastníci trhu dokázali sami, podle svého zaměření a činnosti, vyhodnotit tato data pro své účely a pro dopad na svou činnost.

V době krize, vzniká díky obecné nejistotě hlad po informacích, a to většinou dříve, než je možné faktická data nasbírat. Díky této poptávce po informacích, tlačené zejména médii, vzniká velký prostor pro více nebo méně zasvěcené komentáře toho, co se právě děje a co se bude dít, které jsou ale většinou založeny spíše na pocitech nebo dojmech různě zkušených komentátorů. Tyto pocity a dojmy ale často vyjadřují pouze názor nebo přání konkrétních jedinců, bohužel často založený na minimální znalosti faktů a od dat, která mají z principu exaktní podobu se velmi odlišují.

Platí, že čím je větší panika, tím roste poptávka po informacích a tím roste i počet komentátorů. Velké množství komentátorů vytváří příliš různých názorů a běžní lidé se v nich neumí zorientovat. Protože ale právě běžní lidé tvoří chování trhu nemovitostí, tak na trhu vzniká větší a větší nejistota, co bude dál.

Důsledky tohoto fenoménu z minulé krize si pamatujeme všichni. Realitní trh se v roce 2010-11 prakticky na 3 roky téměř zastavil a normálně se začal chovat až na přelomu let 2014 a 2015. Věříme, že tento vývoj nemusíme tentokrát zopakovat, protože na rozdíl od doby před 10 lety máme dnes k dispozici velmi přesná data, umíme sledovat trh, jeho vývoj a jeho chování.

CenováMapa.org vnímá velmi zodpovědně svou roli autority utvářející veřejné mínění, kterou jsme získali v oblasti dat a informací o developerském a realitním trhu a vývoji cen nemovitostí v uplynulých letech. Proto jedním z hlavních bodů naší práce v těchto a budoucích týdnech bude střídmost. Jak ve vydávání prohlášení, tak ve vydávání dat.

Považujeme za zodpovědné zdůraznit následující fakt. Naprostá většina obyvatel ČR bydlí ve vlastních bytech a domech, tedy nemovitosti již vlastní. Jakýkoli otřes na realitním trhu a zejména cenový, způsobený nepřiměřenou a zbytečnou panikou, by byl pro Českou republiku, její obyvatele, bankovní systém i celou ekonomiku velmi negativní. Znamenal by primárně zchudnutí většiny české populace.

Proto je naší strategií, v této nelehké době, poskytovat trhu informace zodpovědně, uváženě, nezkresleně a s kontextem na uklidňování situace a předcházení panice.

Primárně informace uživatelům

Primárně tak budeme poskytovat informace našim uživatelům. Nemáme potřebu se v této situaci zviditelňovat mediálně. Přednostně tak budeme poskytovat informace vám, našim klientům a uživatelům.

  • V minulých dvou týdnech jsme přenastavili strukturu sledovaných dat a informací co nejvíc směrem ke sledování krátkodobého vývoje
  • Vytváříme nové reporty na sledování vývoje aktivity trhu.
  • Nové reporty budou zaměřené jak na sledování prodejů, tak pronájmů.
  • Tyto nové informace přidáme k vašim profilům zdarma v nejbližších dnech.

Směrem k veřejnosti pak budeme poskytovat informace věcné, fakta a budeme se snažit maximálně korigovat podvědomá očekávání řady lidí, že nyní v krizi musí ceny nemovitostí výrazně klesnout. Pokud si zachováme zdravý rozum, tak pro takový vývoj není důvod. Stejně jako se to stalo v minulé krizi, kdy pokles cen nastal dočasně a jen mírný a v dlouhodobém kontextu si nemovitosti udržely svou pozici komodity, která si udržuje dlouhodobě reálnou hodnotu.

Co si o vývoji cen bytů myslíte? Dejte nám vědět na našem Facebooku.