Porovnání cen v Hlavním městě Praze

5.10.2015

Porovnání cen bytů v developerských projektech v Praze za rok 2014: • Průměrná transakční cena bytů v developerských projektech v roce 2014 dosahovala v Praze 55 600 Kč/m2. Oproti tomu, průměrná nabídková cena bytů v developerských projektech na konci roku 2014 činila 63 200 Kč/m2. Rozdíl mezi transakčními a nabídkovými cenami dosahoval 12 %. • Nejvyšší průměrné transakční i nabídkové ceny bytů v developerských projektech bylo možné nalézt v městských obvodech Praha 1 a Praha 2. V Praze 1 dosahoval rozdíl mezi transakčními a nabídkovými cenami nejvyšších hodnot, a to 22 %. • Nejmenší rozdíl cen bylo možné v roce 2014 sledovat v městských obvodech Praha 6 (4 %), Praha 2 (8 %) a Praha 10 (9 %). • Průměrné transakční ceny v městských obvodech Prahy 7 a Prahy 8 překračovaly ceny nabídkové. • Z pohledu dispozičního řešení bytů bylo v roce 2014 největší rozdíl mezi transakčními a nabídkovými cenami možné nalézt u velkometrážních bytů.

Stáhnout zde