200 bytů – tolik novinek developeři nabídli v červenci

František Brož

V červenci do Prahy přišlo 8 projektů se 268 byty a celkovou hodnotou cca 1,94 mld. Kč. Do veřejné nabídky šlo 74,6 % jednotek, tedy rovných 200 bytů s hodnotou 1,45 mld. Kč.

Do kterých městských obvodů novinky zamířily? Nejvíc jich přistálo v Praze 10, kde přibylo 92 jednotek, což stačí na 46% podíl na celkové nabídce. Přírůstek zde navýšil volné kapacity o 16 %. Druhou v pořadí je Praha 2 s 18% podílem a 35 byty. Volné kapacity se zde rozrostly o 12,1 %. Třetí příčku obsadila Praha 9 s 15% podílem, 30 byty a navýšením o 2,8 %. Čtvrté místo drží shodně Praha 3 a Praha 6 s 15 byty, 8% navýšením na Praze 3, 5,6% navýšením u Prahy 6 a 8% podílem na nabídce. Výčet uzavírá Praha 5 se 13 byty, navýšením o 0,9 % a 7% podílem.

Byty se na trhu objevily v šesti dispozičních typech. Největší část ukrojily jednopokojové jednotky, kterých bylo 70 a drží tak 35 % nabídky. Shodně po 50 kusech přišlo na trh bytů typu 2+ a 3+. Oba tak drží 25 % nabídky. Červenec také nabídl 28 jednotek typu 4+ – připadá na něj tedy 14 % nabídky. V cenících se objevil i jeden pětipokojový a jeden šestipokojový byt. Oba se na nabídce podílely 0,5 %.

Velikost průměrného volného bytu je nyní 66,8 m2. Oproti ní jsou novinky menší v průměru o 2,5 m2, mají tedy 64,36 m2. Pokles velikosti oproti volným bytům nastal u pěti dispozičních typů. Nejvíce u typu 5+ (-13,4 %), typ 1+ (-5,8 %), typ 2+ (-5,6 %), typ 4+ (-2 %) a typ 3+ (-1,4 %). Typ 6+ se naopak zvětšil o 18,7 %. V cenících jsme ovšem našli pouze jediný exemplář.

Cena plochy nových bytů je ve srovnání s aktuálně volnými jednotkami vyšší (112 282 Kč/m2 vs. 108 902 Kč/m2). Předpoklad stagnace nebo dokonce poklesu vysoké ceny bytů tak červnová nabídka sice nepotvrdila, ale vzhledem k malému počtu jednotek a specifičnosti letních měsíců ani nezvrátila.

Cena plochy nových bytů oproti aktuálně volným bytům (108 902 Kč/m2) byla v červenci vyšší. Rozdíl byl 3 379 Kč/m2 tj. navýšení o 3,1% na 112 282 Kč/m2. Předpoklad stagnace nebo dokonce poklesu vysoké ceny bytů červencová nabídka sice nepotvrdila, ale vzhledem k malému počtu bytů ani nezvrátila. Metr čtvereční stál oproti volným jednotkám víc u nejprodávanějších typů – typ 1+ (+15,36 %), typ 2+ (+5,29 %), typ 3+ (+2,87 %). Naopak pokles zaznamenal typ 4+ (-4,56 %), typ 5+ (-16,58 %) a typ 6+ (-34,3 %).

Je pravdou, že u dvou největších typů je jeden nový byt obtížně průkazný.

Nové jednotky jsou průměrně oproti volným kouskům levnější o 50 500 Kč a stojí 7 226 094 kč. Takřka stejná cena však panuje jen u typů 2+ (novinky levnější o 0,6 %) a typu 3+ (novinky dražší o 1,4 %). Novinky typu 1+ už jsou dražší o 8,7 %. Naopak výrazně levnější jsou velké dispoziční typy – typ 4+ (-6,5 %), typy 5+ a 6+ cca o 25 %.

Parametry červencových bytů:

  • Velikost vzrostla na 64,36 m2 (červen – 63,48 m2) a je o 2,5 m2 menší než volné byty na trhu (66,8 m2)
  • Cena za metr čtvereční plochy vzrostla na 112 282 Kč/m2 (červen – 88 758 Kč/m2) a je o 3 379 Kč/m2 vyšší než hodnoty volných bytů (108 902 Kč/m2)
  • Cena vzrostla na 7 226 094 Kč (červen – 5 634 067 Kč) a je jen o 50 572 Kč nižší než průměr volných bytů (7 276 666 Kč)

Červencová nabídka je z hlediska sledovaných parametrů klientsky spíše nepříznivá a u nejprodávanějších bytů překračuje cenové parametry volných bytů. Zdá se, že její životnost na trhu bude relativně dlouhá. Vzhledem k malému počtu bytů v nabídce, je jisté, že při trpělivosti developera si zájemce časem najde.