Dubnové byty se budou prodávat rychle díky ceně i vysoké vyprodanosti trhu

František Brož

Publikováno: 31.5.2021

Novou nabídku na developerském trhu v měsíci dubnu vytvořilo 15 bytových projektů s 1 199 byty a s celkovým finančním objem cca 8 504 mil. Kč. Do veřejné nabídky bylo dáno jen 95 % z celkové nabídky tj. 1 136 bytů.

Byty v nových projektech navýšily nabídku v osmi městských obvodech.

 • Praha 4 získala 219 nových bytů tj. 19 % celkové nabídky a volné byty navýšila o 31 %
 • Praha 9 získala 185 nových bytů tj. 16 % celkové nabídky a volné byty navýšila o 48 %
 • Praha 10 získala 183 nových bytů tj. 16 % celkové nabídky a volné byty navýšila o 39 %
 • Praha 7 získala 162 nových bytů tj. 14 % celkové nabídky a volné byty navýšila o 98 %
 • Praha 8 získala 159 nových bytů tj. 14 % celkové nabídky a volné byty navýšila o 40 %
 • Praha 6 získala 101 nových bytů tj. 9 % celkové nabídky a volné byty navýšila o 40 %
 • Praha 3 získala 70 nových bytů tj. 6 % celkové nabídky a volné byty navýšila o 37 %
 • Praha 5 získala 57 nových bytů tj. 5 % celkové nabídky a volné byty navýšila o 6 %

Celková nabídka volných bytů na trhu vzrostla o 31 %.

Zájemcům duben nabídl 5 dispozičních typů:

 • Typ 1+ navýšení o 275 bytů tj. 24,2 % celkové nabídky a volné byty 1+ navýšila o 36,3 %
 • Typ 2+ navýšení o 502 bytů tj. 44,2 % celkové nabídky a volné byty 2+ navýšila o 33,8 %
 • Typ 3+ navýšení o 255 bytů tj. 22,4 % celkové nabídky a volné byty 3+ navýšila o 25,7 %
 • Typ 4+ navýšení o 94 bytů tj. 8,3 % celkové nabídky a volné byty 4+ navýšila o 22,1 %
 • Typ 5+ navýšení o 10 bytů tj. 0,9 % celkové nabídky a volné byty 5+ navýšila o 18,9 %

Struktura dispozic nových bytů v dubnu opět jednoznačně preferovala ve vztahu k množství bytů dispoziční typ 2+. Ve vztahu ke struktuře celého trhu bytů pak téměř přesně kopírovala celkovou nabídku trhu.

Velikost průměrného volného bytu dosahuje aktuálně 71,2 m2 a nová nabídka přinesla na trh byty menší v průměru o 10,4 m2 tj. 60,84 m2 a pokles o 14,6 %. Pokles průměrné velikosti nových bytů oproti volným bytům se týkal všech dispozičních typů. Typ 1+ přišel na trh o 5,8 % menší než volné byty, typ 2+ je menší o 5,9 %, typ 3+ byl menší o 9,0 %, typ 4+ byl menší o 11,5 % a typ 5+ o 11,1 %.

Cena plochy nových bytů oproti volným bytům k počátku dubna (126 810 Kč/m2) byla v dubnové nabídce nižší – 115 655 Kč/m2 . Pokles byl o 11 155 Kč/m2 tj. nižší cena plochy o 8,8 %. Cena plochy u nových bytů oproti volným bytům je nižší u všech dispozičních typů. Typ 1+ přišel na trh o 3,5 % levnější než volné byty, typ 2+ je v ploše levnější o 7,1 %, typ 3+ byl levnější o 7,3 %, typ 4+ o 16,3 % a typ 5+ o 11,1%.

V porovnání průměrné ceny volných bytů l počátku dubna (9 034 753 Kč) a bytů v nové nabídce je nová nabídka levnější o 1 998 tis. Kč a dosahuje částky 7 036 979 Kč. Nižší průměrnou cenu mají všechny dispoziční typy. Největšího poklesu bylo dosaženo u typu 4+ o 25,9 %, druhý je typ 5+ o 21,0 %, třetí největší pokles je u typu 3+ o 15,6%, u typu 2+ byl pokles o 12,5 % a nejnižšího snížení dosáhl typ 1+ o 9,1% .

Parametry dubnových bytů:

 • Velikost poklesla na 60,84 m2 (březen – 63,88 m2) a je o 10,4 m2 nižší než volné byty na trhu (71,2 m2)
 • Cena za metr čtvereční plochy se poklesla na 115 655 Kč/m2 (březen – 119 250 Kč/m2) a je o 11 155 Kč/m2 nižší než hodnoty volných bytů (126 810 Kč/m2)
 • Cena poklesla na 7 036 979 Kč (březen – 7 618 031 Kč) a je o 1 997 773 Kč nižší než průměr volných bytů (9 034 753 Kč)

Dubnová nabídka je z hlediska sledovaných cenových parametrů klientsky nastavená relativně velmi příznivě. Průměrná cena nového bytu je nižší než cena aktuálně volných bytů v aktivních projektech a dosahuje i příznivých cenových relací k hodnotám již prodaných bytů (s výjimkou typu 1+- dražší o 11 %). Dubnová nabídka bude mít pravděpodobně velkou rychlost prodeje a to i vzhledem k velkému vyprodání trhu k počátku dubna.