Březnové byty jsou celkově dražší a větší než v únoru

František Brož

Novou nabídku na developerském trhu v měsíci březnu vytvořilo 8 bytových projektů s 456 byty a s celkovým finančním objem cca 3,550 mld. Kč. Do veřejné nabídky bylo dáno 93 % z celkové nabídky, tedy 425 bytů.

Kam nové projekty zamířily? Nabídka se rozprostřela do 6 městských obvodů. Největší příděl získala Praha 4, kde přibylo 227 nových bytů, tedy 53 % nabídky. Aktuálně volné kapacity se tímto zvedly o výrazných 44 %. Druhé místo obsadila Praha 8 s 26% podílem, 112 byty a navýšením kapacit o 22%. Třetí příčku si zajistila Praha 5 s 30 byty, 7% podílem a navýšením kapacit o 4%. Další je Praha 9 s 28 byty a rovněž 7% podílem. Kapacity se zde zvedly o 3 %. Předposlední skončila Praha 2 s 25 byty a navýšením o 6 %. Výčet uzavírá Praha 3 stylově se 3 byty a 1% podílem. Celkově novinky navýšily nabídku v Praze o 9 %.

Dispozičně byl březen pestrý a nabídl všechny sledované typy. Standardně bylo nejvíc dvoupokojových bytů 2+ – konkrétně 181 jednotek, což je 42,6% podíl. Druhá nejoblíbenější dispozice byly v březnu byty 3+ ve 104 exemplářích a 24,5% podílem. Třetí je typ 1+ s 98 jednotkami a 23,1% podílem. Typ 4+ dorazil 35×, což stačí na 8,2% podíl. Větší 5+ jsme v cenících našli šestkrát, takže mu připisujeme podíl 1,6 %. Největší typ 6+ se objevil 2×, a získal podíl 0,2 %.

Nové byty jsou velikostně menší než ty aktuálně volné (65,46 m2 vs. 69,4 m2). Pokles výměr se týkal všech dispozičních typů kromě 2+, který odpovídal nabídce trhu. Největší pokles zaznamenal typ 1+ (-4,9 %), typ 3+ (-0,1 %), typ 4+ (-0,5 %). U typů 5+ a 6+ je statistika kvůli nízkému počtu značně zkreslená, ale přece – typ 5+ (-3,8 %) a typ 6+ (-16,6 %).

Cena za metr čtvereční byla v březnu oproti aktuálně volným bytům vyšší (117 987 Kč/m2 vs. 115 071 Kč). 2,5% navýšení značí, že developeři se nebojí cenu posunout nad hladinu volných bytů. Cena plochy byly vyšší u čtyř dispozičních typů. Nejvýraznější nárůst je u typu 2+ (+11,2 %), následně typ 5+ (+9,1 %), typ 3+ (+1,7%), typ 1+ (+1,4 %). Naopak u typu 4+ cena klesla o 9 %.

V porovnání celkových cenovek je aktuální nabídka vůči volným bytům levnější o 266 000 Kč a stojí 7 723 048 Kč. Nižší celkovou cenu mají 3 dispoziční typy. Zajímavý je pokles u typu 4+ (-9,4 %). Typ 1+ (-3,6 %) sice zlevnil, ale je to způsobeno výhradně nižší výměrou. Početně nejsilnější typ 2+ zdražil o 11,5 %, druhý nejčastější typ 3+ je dražší o 1,6 %. Typ 5+ je v nové nabídce dražší o 4,9 %.

Parametry březnových bytů:

  • Velikost vzrostla na 65,46 m2 (únor – 55,79 m2) a je o 4,0 m2 nižší než volné byty na trhu (69,4 m2)
  • Cena za metr čtvereční plochy vzrostla na 117 987 Kč/m2 (únor – 115 169 Kč/m2) a je o 2 915 Kč/m2 vyšší než hodnoty volných bytů (115 071 Kč/m2)
  • Cena vzrostla na 7 723 048 Kč (únor – 6 425 769 Kč) a je o 265 878 Kč nižší než průměr volných bytů (7 988 926 Kč).

Březnová nabídka je pro klienty nastavena nepříznivě. Je zřejmé, že developeři přemýšleli ještě v kontextu prosperující poptávky. Dobu jejího prodeje se v současném kontextu ani nepokoušíme odhadnout a jsme zvědavi, co přinesou další měsíce.