Červen nabídl 563 bytů s lákavými parametry

František Brož

Novou nabídku na developerském trhu v měsíci červnu vytvořilo 6 bytových projektů s 566 byty a s celkovým finančním objem cca 3,189 mld. Kč. Do veřejné nabídky bylo dáno 99,5% z celkové nabídky tj. 563 bytů s tržbami 3,172 mld. Kč.

Nové byty dorazily do pěti městských obvodů. Nejvíce jich získala Praha 8 – přibylo zde 208 novinek, tedy 37 % celkové nabídky. Volná kapacita se navýšila o celých 127,6 %. Druhou v pořadí je Praha 4 s 28% podílem, 157 byty a navýšením kapacit o 14,9 %. Třetí příčku drží Praha 5 se 101 byty, 18% podílem a navýšením o 6,6 %. Předposlední místo obsadila Praha 9 s 92 byty, 16 % nabídky a navýšením o 7,9 %. Pátá a poslední je Praha 3 s 1% podílem, přírůstkem 5 bytů a navýšením kapacit o 1,1 %.

Nabídka dispozic se držela dlouhodobých trendů, i když s určitými odchylkami. Nejvíce přišlo dvoupokojových bytů 2+ – celkem 261 kusů stačí na 46,4% podíl na nabídce. V závěsu je typ 3+ se 129 byty a 22,9% podílem. Třetí skončil typ 1+ s podílem 20,4 % a 115 jednotkami. Typ 4+ na trh dorazil 49krát a drží podíl 8,7 %. Bytů v dispozici 5+ vidíme 9, což stačí na podíl 1,6 %. Červnová struktura oproti průměru upřednostnila byty typu 2+, naopak u 1+ byla chudší.

Aktuálně volné byty mají průměrnou výměru 66,2 m2 – nová nabídka přinesla na trh jednotky menší průměrně o 2,7 m2, to je 63,5 m2. Novinky jsou oproti volným jednotkám menší ve čtyřech dispozicích. Typ 5+ se zmenšil o 24,7 %, typ 3+ o 4,1 %, 4+ o 3,7 % a typ 2+ o 2,7 %. Mírný nárůst je naopak u typu 1+ o 4,7 %.

Cena za metr čtvereční je u červnových bytů výrazně nižší než u těch aktuálně volných (88 758 Kč/m2 vs. 108 805 Kč/m2). Rozdíl je přesně 20 047 Kč/m2, tedy necelých 20 %. Červnová nabídka je tak po té dubnové další, která ještě výrazněji naznačuje stagnaci nebo dokonce pokles ceny. Cena plochy je oproti volným bytům nižší u všech dispozičních typů. Největší pokles je u velkých bytů – typ 5+ -33,6 % a typ 4+ -24,6 %. U nejprodávanějších typů je pokles méně výrazný – typ 3+ -19,7 % na 84 591 Kč/m2, typ 1+ -14,1 % na 96 391 Kč/m2 a typ 2+ -12,7 % na 90 814 Kč/m2.

Když se podíváme na celkové průměrné ceny nových bytů, tak ty jsou oproti aktuálně volným jednotkám nižší o 1,571 mil. Kč a dosahují hodnoty 5 634 067 Kč. Příznivý pokles platí u všech dispozičeních typů. U typu 5+ je to -50 %, typ 4+ -27,4 %, 3+ -22,6 %, typ 2+ -15 % a typ 1+ -10,1 %.

Parametry červnových bytů:

  • Velikost vzrostla na 63,48 m2 (květen – 60,39 m2) a je o 2,7 m2 menší než volné byty na trhu (66,2 m2)
  • Cena za metr čtvereční plochy klesla na 88 758 Kč/m2 (květen – 109 195 Kč/m2) a je o 20 047 Kč/m2 nižší než hodnoty volných bytů (108 808 Kč/m2)
  • Cena klesla na 5 634 067 Kč (květen- 6 594 465 Kč) a je o 1 571 037 Kč nižší než průměr volných bytů (7 205 1048 Kč)

Červnová nabídka je z hlediska sledovaných parametrů daleko příznivější, než aktuálně volné byty na trhu. Zároveň je celkem pestrá. Vypadá to, že z trhu rychle zmizí, i vzhledem k tomu, že je ještě levnější než již prodané byty.