O aplikaci Cenové mapy prodejních cen


Cenová mapa prodejních cen je „čistě“ webovou aplikací - tzn., že není nutné provádět žádnou speciální instalaci aplikace na uživatelském počítači, ale stačí se po registraci jednoduše uživatelským jménem a heslem přihlásit na uvedeném internetovém odkazu. Vzhledem k bezpečnostním nárokům, které jsou na internetové aplikace kladeny, musí uživatelský počítač disponovat jistým stupněm konfigurace (nastavení).

Bezpečnost aplikace

Veškerá komunikace mezi uživatelským počítačem a serverem probíhá šifrovaně. Pokud je uživatel přihlášen k aplikaci, jsou všechna zasílaná a přijímaná data v šifrované podobě.

Základní ochranou je přihlašovací heslo do aplikace. Heslo lze kdykoliv změnit. Tato změna se ukládá na server v zašifrované podobě. V případě zapomenutí, ztráty přihlašovacích údajů či problémů s přihlášením nám napište nebo kontaktujte odpovědného zástupce Společnosti pro Cenové mapy ČR.

Spuštění aplikace


Webová aplikace Cenová mapa prodejních cen je dostupná na adrese: www.cenovamapa.org

Pro spuštění aplikace Cenové mapy prodejních cen musí být uživatelské PC vybaveno webovým prohlížečem (např. Internet Explorer – verze 9 a vyšší, Chrome, Mozilla, Firefox, apod.) a musí být dostupné internetové připojení. Na starších verzích webových prohlížečů není zaručena správná funkčnost všech komponent aplikace. V případě problémů si prosím aktualizujte verzi svého webového prohlížeče.

Rychlost přenosu dat závisí na rychlosti přístupu k internetu a technickém vybavení uživatelského počítače.

Pro zajištění plné funkcionality aplikace Cenové mapy prodejních cen je nezbytné, aby uživatelský počítač byl vybaven následujícím SW:
 • Adobe Acrobat Reader
 • MS Office 2007 a vyšší – MS Word, MS Excel

Úvodní obrazovka - domovská stránka


Po spuštění aplikace zadáním výše uvedené adresy do webového prohlížeče nebo „proklikem“ z výše uvedeného odkazu dojde k zobrazení úvodní obrazovky aplikace. Úvodní obrazovka obsahuje vybrané základní informace o aplikaci a je koncipována jako rozcestník.

Registrace


Pro možnost využívání aplikace musí být každý uživatel registrován a musí mít vlastní přihlašovací údaje. Registraci do aplikace lze provést např. zde

Podle toho, zda jste laik, profesionál či zastupujete nějakou společnost si vyberte typ přístupu. Po vyplnění registračního formuláře potřebnými údaji a odsouhlasení zpracování svých soukromých údajů Vám bude na vaší e-mailovou adresu (shodná s uvedenou v registračním formuláři) odeslán e-mail k potvrzení Vaší registrace. V obdrženém e-mailu uvidíte rekapitulaci registračních údajů a pokyny k dokončení aktivace Vašeho přístupu do aplikace. Proklikem na aktivační odkaz bude registrace dokončena a Vy budete automaticky přesměrováni na obrazovku k přihlášení do Cenové mapy prodejních cen.

Přihlášení do aplikace


Pro první přihlášení do aplikace využijte uživatelské jméno a jednorázové heslo, které najdete v obdržením e-mailu k potvrzení Vaší registrace.

Pro úspěšné přihlášení je nutné správně zadat Vaše přihlašovací jméno a uživatelské heslo. Po zadání přihlašovacích údajů je nezbytné akci potvrdit tlačítkem Přihlásit.

Každé další přihlášení do aplikace je možné provést prostřednictvím odkazu Přihlášení na pravé straně záhlaví aplikace nebo využitím odkazů v textu životních situací. V případě zadání chybných či neplatných přihlašovacích údajů aplikace zobrazí hlášku: "Chybná kombinace jména a hesla". V takovém případě je nutné přihlášení opakovat s využitím platné kombinace přihlašovacího jména a hesla.

Odhlášení z aplikace


K odhlášení uživatele z aplikace cenové mapy dojde:
 • stisknutím tlačítka Odhlásit (v záhlaví aplikace);
 • po nečinnosti delší než 120 minut.

Navigace v aplikaci


V záhlaví obrazovky je zobrazeno jméno klientského účtu, tlačítko odhlášení a nákupní košík s počtem reportů.

V navigačním panelu aplikace jsou zobrazeny 4 záložky (Mapa, Moje místa, O cenové mapě a Kontakty). Tyto záložky určují uživatelský způsob navigace aplikací Cenové mapy prodejních cen:
 • Mapa – tzv. průvodce cenovou mapou umožňuje navigaci uživatele aplikací prostřednictvím interaktivní mapy a postupných kroků (od zadání požadovaných výběrových kritérií až po výběr specifické budovy, projektu či okruhu pro zobrazení a případné porovnání požadovaných cenových informací ve formě uceleného dokumentu – reportu).
 • Můj Profil - Tato sekce je koncipována jako rozcestník platebního košíku. Obsahuje:
  • Sekci Profil, která obsahuje informace o uživateli, fakturační údaje a umožňuje měnit heslo.
  • Košík, který naviguje uživatele procesem zaplacení vygenerovaných reportů.
  • Sekci Vygenerované reporty, která obsahuje seznam vygenerovaných a zaplacených reportů a umožňuje jejich stažení ve formátu PDF.
  • Sekci Platby, která přehledným způsobem sumarizuje platby uživatele a umožňuje stažení elektronických verzí faktur.

Mapa – průvodce cenovou mapou


Průvodce cenovou mapou prodejních cen slouží k získání cenových informací např. o vybraném developerském projektu, budově či lokalitě (okruh od vybraného místa) prostřednictvím interaktivních mapových podkladů.

Po úspěšném prvním přihlášení do aplikace je nutné provést změnu hesla, a to dvojím zadáním nového Vámi libovolně zvoleného hesla do příslušných políček zobrazeného formuláře. Dále je uživatel přesměrován rovnou do mapy. Jako první si uživatel má možnost projít „Průvodce cenovou mapou prodejních cen“. Tato jednorázová nápověda v sobě obsahuje informace, které Vám pomohou k úspěšnému pochopení aplikace. Po odkliknutí okna tlačítkem „OK“ se uživatel dostává do okna pro vyhledávání.

Výběr typu nemovitostí rezidenčního trhu a lokality

V aplikace je pro první náhled do mapy automaticky přednastaven segment Ostatních bytových domů. Uživatel však může vybrat jakýkoliv jiný z nabízených segmentů:
 • Developerské projekty značí nové byty v developerských projektech postavených od roku 1994.
 • Ostatní bytové domy značí nové byty mimo developerské projekty a byty ve starších cihlových, panelových nebo měšťanských domech.
 • Rodinné domy.

První okno pro vyhledávání obsahuje interaktivní pole, které při psaní textu automaticky nabízí dokončení názvu ulic, obcí nebo městských částí. Pro potvrzení výběru lze na správný název kliknout myší nebo použít klávesu Enter. Po potvrzení výběru se automaticky vyplní i ostatní pole formuláře týkající se krajů, okresů (měst), městských částí a ulic. Přesné místo zacílení lze případně vybrat také vyplněním polí formuláře, která přímo nabízí přehled krajů, okresů (měst), městských částí a ulic. Ulice je pak pro zacílení v mapě nepovinným údajem.

Aplikace vyhledává pouze v lokalitách, kde jsou dostupná data o transakcích a transakčních cenách rezidenčních nemovitostí - viz Data

Po zadání výběrových kritérií je pro další krok a zobrazení mapy nezbytné stisknout tlačítko Vyhledat.

V případě, že nedojde ke správnému zadání výběrových kritérií, aplikace zobrazí chybovou hlášku a požádá o doplnění údajů.

Pokud chcete znovu zobrazit jednorázovou nápovědu, kterou jste viděli při prvním přihlášení do aplikace, klikněte na tlačítko Nápověda.

Mapa

Po korektním zadání výběrových kritérií v předchozím kroku a stisknutí tlačítka Vyhledat přejde aplikace přímo do mapy.

Při prvním přihlášení uživatel uvidí legendu, která přehledným způsobem vysvětluje prvky mapy. Tu je možné kdykoliv znovu zobrazit klikem na tlačítko Legenda v dolním pravém rohu mapy.

Mapa se vždy přiblíží dle zadaných výběrových kritérií. V případě zadání všech údajů o lokalitě, a to včetně nepovinného, dojde k přiblížení mapy až na úroveň příslušné ulice. Pakliže ulice zadána v předchozím kroku není, mapa je přiblížena doprostřed specifikované městské části.

Mapa je v tomto kroku interaktivní. Lze se v ní standardním způsobem pohybovat, přibližovat ji nebo ji oddalovat. Pro pohyb v mapě lze využít buď navigační panel v levém horním rohu, nebo běžnou funkcionalitu IT periferií (myš, touchpad, atd.).

Mapa v tomto kroku dále zobrazuje vybraný segment rezidenčního trhu v určené lokalitě a mikrolokalitě. Ukazatele pro jednotlivé nemovitostní segmenty jsou následující:
 • špendlíky pro Developerské projekty - červené špendlíky značí již dokončené a zkolaudované developerské projekty, šedé špendlíky označují developerské projekty v určité fázi rozpracovanosti (před kolaudací);
 • čtverce pro Ostatní bytové domy - červené čtverce značí dům s vymezenými bytovými jednotkami (např. společenství vlastníků jednotek, apod.), šedé čtverce označují bytové domy, ve kterých nejsou vymezené bytové jednotky (jiná forma vlastnictví - družstevní, obecní, apod.);
 • trojúhelníky pro Rodinné domy.

Pro snadnější vyhledávání v mapě je symbol značící bytový nebo rodinný dům, kde proběhla nějaká transakce, doplněn tečkou.

Po přiblížení kurzoru myši k symbolu vybrané nemovitosti v mapě dojde k zobrazení tzv. „Informativní bubliny“. Informativní bublina nabízí základní informace o vybrané budově či developerském projektu. Informativní bublina zároveň nabízí proklikem přechod k vybraným reportům (výpisům požadovaných cenových informací) - viz dále.

Pravá horní část mapy pod tlačítkem Změnit typ nemovitostí poskytuje možnost volby mezi segmenty rezidenčního trhu (Developerské projekty, Ostatní bytové domy a Rodinné domy) a také definici středu okruhu či výběr vlastního místa.

Mapa zároveň v levém dolním rohu pod tlačítkem Změnit mapu umožňuje výběr několika typů a vrstev zobrazení:
 • Základní - Openstreet mapa;
 • Letecká mapa - Ortofotomapa ČÚZK;
 • Cyklo mapa;
 • Dopravní mapa;
 • Katastrální mapa;
 • Adresní mapa.

Výběr reportu pro zobrazení cenových informací

Výběr reportů, ve kterých naleznete detailní informace o skutečných cenách lze v rámci průvodce cenovou mapou provést kliknutím na vybraný symbol reprezentující jednotlivé segmenty rezidenčního trhu (špendlík - developerské projekty, čtvereček - ostatní bytová výstavba, trojúhelníčky - rodinné domy). Po přiblížení kurzoru myši k symbolu vybrané nemovitosti v mapě dojde k zobrazení tzv. „Informativní bubliny“. Informativní bublina zároveň nabízí proklikem přechod k vybraným reportům. Následně dojde k zobrazení samostatného okna s výpisem dostupných reportů, včetně jejich popisu a příslušných ikon.

Reportem se v Cenové mapě prodejních cen rozumí výpis tematicky zaměřených informací o zvolené nemovitosti, segmentu rezidenčního trhu nebo informací o vybraném okruhu (0,5 nebo 1 km) od zvoleného místa.

Pod popisem obsahu reportu se nachází jeho cena bez DPH a s DPH (21%). Kliknutím na tlačítko Ukázka reportu je možné zobrazit ukázku reportu ve formátu PDF.

Kliknutím na tlačítko Získat report aplikace zobrazí okno pro doplnění a rekapitulaci parametrů vybraného reportu.

V sekci Parametry reportu je nezbytné doplnit všechna hvězdičkou označená pole. Nepovinná pole lze vyplnit v případě, že uživatel bude chtít využít funkcionalitu aplikace k porovnávání cenových informací o nemovitostech. Pro porovnání např. aktuální nabídky na koupi nemovitosti se skutečnými transakčními cenami v daném domě či okruhu je vždy nutné specifikovat nepovinná výběrová kritéria (neoznačená hvězdičkou).

V případě, kdy uživatel požaduje zobrazení reportu týkajícího se okruhu od zvoleného místa, je nezbytné, aby prostřednictvím rekapitulačního okna došlo ke specifikaci příslušné vzdálenosti (okruhu):
 • 0,5 km;
 • 1 km;

V sekci Pevné parametry reportu lze nalézt rekapitulaci neměnných údajů pro zobrazení reportu.

Dále lze pokračovat kliknutím na tlačítko Zobrazit report.

Potvrzení výběru reportu

Po stisknutí tlačítka Zobrazit report dojde k přechodu do okna Zobrazení reportu. V tomto okně je zrekapitulován název reportu včetně jeho parametrů a ceny. V poznámce lze nalézt informaci o počtu zobrazených informací v reportu.

Jako další krok má uživatel tři možnosti:
 • Kliknout na tlačítko Přidat do košíku a zaplatit, čímž se uživatel dostane do rozhraní nákupního košíku.
 • Stisknout tlačítko Přidat do košíku a pokračovat. Toto přesměruje uživatele zpět do mapy, přičemž již zvolený report se mu uloží do nákupního košíku k pozdějšímu zaplacení.
 • Zrušit přidání reportu do košíku a vrátit se zpět do mapy stisknutím příslušného tlačítka.

Nákupní košík a zaplacení reportu


Nákupní košík aplikace slouží k přehledné rekapitulaci navolených reportů a jednoduchému a rychlému zaplacení prostřednictvím platební karty.

Přístup do košíku

Do košíku lze kdykoli vstoupit klikem na obrázek nákupního košíku v pravé části záhlaví aplikace.

Navigace v rozhraní a platba

Po stisknutí tlačítka nákupního košíku nebo Přidat do košíku a zaplatit je uživatel přesměrován do nákupního košíku.

Obsah nákupního košíku

Tabulka rekapituluje parametry reportů a jejich cenu jak bez DPH, tak včetně DPH. Červený křížek nalevo od názvu reportu umožňuje vybrat dotyčný report z košíku.

Tlačítkem Dokončit objednávku uživatel přejde na další krok – Souhrn platby. Zde jsou vypsány položky objednávky a zároveň jejich cena k zaplacení.
Klikem na tlačítko:
 • Zaplatit platební kartou je uživatel přesměrován na platební bránu. Online platba je poskytovaná společností Komerční banka a.s. pomocí platebního systém „GP webpay“.
 • Zaplatit mobilnín telefonem je uživatel přesměrován na platební bránu pro platbu mobilním telefonem, kterou poskytuje ATS Praha s.r.o. V platebním okně stačí vyplnit číslo mobilního telefonu a zaškrtnout název operátora: T-Mobile, O2 nebo Vodafone. Telefonní číslo je třeba zadat ve tvaru bez předvolby a bez mezer. V následujícím kroku Vám bude na Váš mobilní telefon odeslána rekapitulace objednávky spolu s kontrolním číselným kódem. Pro dokončení nákupu je nutné zadat obdržený číselný kód do vyhrazeného pole následující obrazovky. Za využití m-platby mohou být ze strany operátora účtovány transakční poplatky (viz aktuální VOP mobilních operátorů).

V rámci obrazovky je umístěno konfirmační tlačítko souhlasu s Všeobecnými obchodními podmínkami. Oba tyto dokumenty jsou dostupné na úvodní obrazovce. Pokud uživatel s těmito dokumenty souhlasí, má možnost kliknout na čtverec před textem „Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem“, čímž potvrzuje svůj souhlas s oběma dokumenty.

Po zaplacení se report objeví jako řádek v tabulce v sekci Můj profil pod záložkou Vygenerované reporty v horní části obrazovky. Společně s tlačítkem Stáhnout, kterým lze uložit zaplacený report do uživatelského počátače se do řádku vypíše i název reportu, jeho parametry a datum platby.

Fakturu za koupený report lze stáhnout do uživatelského počítače v sekci Platby, která se nachází v horní části obrazovky. Pro uložení faktury ve formátu PDF stačí zmáčknout tlačítko Stáhnout ve sloupci „Faktura“ tabulky.

Reporty


Reporty v aplikaci Cenové mapy prodejních cen podávají informace pro uživatele vyhledávající detailní (cenové) informace, a to o všech segmentech realitního trhu.

Reportem se v aplikaci Cenové mapy prodejních cen rozumí výpis požadovaných informací ve formě uceleného dokumentu.

Všechny reporty jsou v aplikaci předdefinovány (struktura). Každý report však zároveň slouží jako samostatný analytický nástroj, jehož obsah se dynamicky mění na základě zadávaných výběrových kritérií/ parametrů.

Každý Report je pojmenován, má odpovídající detailní popis a v seznamu má přiřazenu svou ikonu zobrazující jeho předpokládaný výstup:
 • Tabulka
 • Výpis;
 • Graf.

Výběrová kritéria/ parametry pro dynamickou změnu zvolených reportů:
 • Segment;
 • Lokalita (a mikrolokalita);
 • Cena nemovitosti (Kč);
 • Projekt;
 • Výměra bytu (m2);
 • Dispozice bytu;
 • Poloměr okruhu;
 • Standard projektu.

Výše uvedená výběrová kritéria/ parametry není nutné u jednotlivých reportů zadávat vždy všechna. Zadávané parametry a jejich detail záleží na skladbě uživatelem vybraného reportu.

Standardy developerských projektů


Pro účely Cenové mapy prodejních cen byly v České republice zcela poprvé definovány standardy developerských projektů. Definice a sledování standardů „CULT“ umožňuje porovnávat jednotlivé bytové projekty mezi sebou dle souměřitelných parametrů. Standardy jsou pro jednotlivé projekty tvořeny na základě technických údajů, katastrálních dat a detailní analýzy jednotlivých bytových projektů, které byly realizovány v České republice od roku 1990. Tyto údaje jsou průběžně sestavovány a detailně analyzovány společným týmem Deloitte a Hyposervis. Standardy mají v některých aspektech dynamický charakter a jsou pravidelně aktualizovány.

Comfort – uživatelský komfort

Hodnotí koncept projektu z hlediska jeho uživatelského komfortu jako součet jednotlivých hodnotících kritérií. Parametr je stanoven jako součtová hodnota 4 parametrů stejné váhy.

Hodnotící kritéria:
 • Velikost a charakter projektu;
 • Standard vybavení projektu;
 • Životní prostředí mikrolokality.

Utilities – uživatelské náklady

Hodnotí uživatelské náklady jako součet jednotlivých hodnotících kritérií. Parametr je stanoven jako součtová hodnota 5 parametrů stejné váhy.

Hodnotící kritéria:
 • Poplatky fondy SVJ;
 • Energetické hledisko;
 • Koeficient daně z nemovitosti;
 • Společný příjem do fondu SVJ.

Location - lokalita a infrastruktura, dopravní dostupnost

Hodnotí lokalitu jako součet jednotlivých hodnotících kritérií. Parametr je stanoven jako součtová hodnota 5 parametrů stejné váhy.

Hodnotící kritéria:
 • Historicky ustálená hodnota lokality;
 • Typ zástavby v lokalitě a přírodní vlivy;
 • Lokalita stavebně technická;
 • Infrastruktura;
 • Dopravní dostupnost.

Technology – stavebně technologické provedení

Hodnotí stavebně technologický standard jako součet jednotlivých hodnotících kritérií. Parametr je stanoven jako součtová hodnota 2 parametrů stejné váhy, kdy jeden parametr hodnotí stavebně technologický standard z pohledu provedení domu jako celku a druhý parametr hodnotí stavebně technologický standard z pohledu provedení bytových jednotek.

Hodnotící kritéria:
 • Standardy domu - konstrukce a vnější stavba, společné prostory, rozvody;
 • Standardy jednotek – zdivo, povrchy, výplně otvorů, rozvody;
 • Komfort dispozičního uspořádání.

Detailní rozpad a metodiku tvorby standardu „CULT“ lze najít v sekci Ke stažení v příloženém souboru – Standard CULT.