Pro developerské společnosti jsou v Cenové mapě prodejních cen připraveny 2 možné přístupy:
 • Základní přístup - obdoba přístupu široké veřejnosti
 • Neomezený firemní přístup prostřednictvím paušálního tarifu DEVELOPER
První přihlášení do aplikace je vždy nastaveno jako Základní přístup a může sloužit pro vyzkoušení práce s Cenovou mapou prodejních cen.

Základní přístup

 • Přístup se aktivuje automaticky na základě registrace (vyplnění níže umístěného formuláře a následné potvrzení e-mailem s potvrzením přihlašovacích údajů do aplikace).
 • Pohyb v aplikaci a mapách není nijak omezen. Základním zpoplatněným výstupem z Cenové mapy je REPORT - přehledně sestavený výpis cenových informací.
 • Obdobně jako u široké veřejnosti je k dispozici sada celkem 6 cenových reportů, jejichž ukázky jsou vždy k dispozici před výběrem reportu v mapě.
 • Za všechny typy reportů je stanovena jednotná cena 99 Kč včetně DPH za jeden report (nezávisle na počtu stránek reportu).
 • Úhrada vybraných reportů se provádí stejným způsobem, jako v běžném e-shopu. Vybrané reporty vložíte do košíku a jejich úhradu provedete prostřednictvím platební brány Vaší platební kartou. Neprodleně po zaplacení jsou Vámi vybrané reporty k dispozici ve formátu PDF v sekci "Můj profil".

Paušální tarif DEVELOPER

Přístup do Cenové mapy pro realitní kanceláře je udělen firmě jako právnické osobě spolu s definovaným počtem unikátních přístupů pro konkrétní uživatele, kteří s Cenovou mapou pracují pod svým přiděleným přihlašovacím jménem a heslem.

 • Umožníme Vám opakovaný zvýhodněný přístup do aplikace na základě paušální měsíční platby pro definovaný počet uživatelů – zaměstnanců či pracovníků.
 • Základním zpoplatněným výstupem z Cenové mapy je REPORT - přehledně sestavený výpis cenových informací.
 • Developerské společnosti mají k dispozici významně širší sadu reportů než jakou disponují ostatní subjekty z řad odborné či laické veřejnosti. Dále mají možnost si individuálně dohodnout nastavení dalších tématicky zaměřených reportů.
 • Možnost využít až 10 přístupových účtů a vygenerovat z definované nabídky až 500 reportů. Využívání tarifu je podmíněno uhrazením jednorázového registračního poplatku, který je vyfakturován s prvním měsíčním vyúčtováním.

Do paušálního tarifu DEVELOPER lze přejít na základě uzavření písemné smlouvy. V případě zájmu nás kontaktujte pro získání cenových informací a smluvních podmínek. Smlouva je uzavřena na dobu jednoho roku s automatickým prodloužením dle podmínek uvedených v příloze smlouvy. Přístup do Cenové mapy s aktivovaným paušálním tarifem bude zřízen po předání definovaného množství přístupů k webové aplikaci.V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Obratem se s Vámi spojíme za účelem dojednání podrobností.

V případě, že již máte vytvořen svůj Profil, přejdětě na Přihlášení

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
Souhlasy