Pro advokáty jsou v Cenové mapě prodejních cen připraveny 2 možné přístupy:
 • Základní přístup - obdoba přístupu široké veřejnosti
 • Paušální tarif ADVOKÁT
První přihlášení do aplikace je vždy nastaveno jako Základní přístup a slouží pro vyzkoušení práce s Cenovou mapou prodejních cen.

Základní přístup

 • Přístup se aktivuje automaticky na základě registrace (vyplnění níže umístěného formuláře a následné potvrzení e-mailem s potvrzením přihlašovacích údajů do aplikace).
 • Pohyb v aplikaci a mapách není nijak omezen. Základním zpoplatněným výstupem z Cenové mapy je REPORT - přehledně sestavený výpis cenových informací.
 • Obdobně jako u široké veřejnosti je k dispozici sada celkem 6 cenových reportů, jejichž ukázky jsou vždy k dispozici před výběrem reportu v mapě.
 • Za všechny typy reportů je stanovena jednotná cena 99 Kč včetně DPH za jeden report (nezávisle na počtu stránek reportu).
 • Úhrada vybraných reportů se provádí stejným způsobem, jako v běžném e-shopu. Vybrané reporty vložíte do košíku a jejich úhradu provedete prostřednictvím platební brány Vaší platební kartou. Neprodleně po zaplacení jsou Vámi vybrané reporty k dispozici ve formátu PDF v sekci "Můj profil".

Paušální tarif ADVOKÁT

 • Umožníme Vám opakovaný zvýhodněný přístup do aplikace na základě paušální měsíční platby.
 • Nemusíte vyhledávat jen v mapě - budete mít k dispozici speciální sekci s přehledem reportů.
 • K řešení kauz budete mít přístup k detailním analytickým reportům.
 • Platba je vázána na 1 nesdílený přístupový účet (tj. jedno uživatelské jméno a heslo).
 • Za cenu 499 Kč bez DPH měsíčně můžete v rámci jednoho přístupového účtu do aplikace vygenerovat z definované nabídky až 75 reportů (poté je každý další report za 49 Kč bez DPH). Využívání tarifu je podmíněno uhrazením jednorázového registračního poplatku ve výši 900 Kč bez DPH, který je vyfakturován s prvním měsíčním vyúčtováním.

Do paušálního tarifu ADVOKÁT lze přejít na základě uzavření písemné smlouvy, kterou v pdf formátu obdržíte již po úvodní registraci v zaslaném e-mailu spolu s detailními podmínkami. Smlouva je uzavřena na dobu jednoho roku s automatickým prodloužením dle podmínek uvedených v příloze smlouvy.

Využívání tarifu ADVOKÁT je podmíněno podnikatelským oprávněním.

V případě, že již máte vytvořen svůj Profil, přejdětě na Přihlášení

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
Souhlasy