Zaregistrujte se a získejte přístup k aplikaci Cenová mapa prodejních cen, ve které můžete vyhledávat ceny konkrétních domů a bytů.

Realitní agenti

Jednotlivci pohybující se na realitním trhu mohou služeb cenové mapy využívat každodenně. Realitní agenti ocení především aktuálnost údajů o bytech, bytových domech, rodinných domech i developerských projektech. Znalost správných a aktuálních cen je při obchodování s nemovitostmi zcela zásadní.

 • Cenová mapa přehledně třídí všechny typy segmentů rezidenčního trhu.
 • V cenové mapě najdete aktuální a skutečné informace o cenách domů i bytů.
 • Mapa obsahuje také užitečné socioekonomické a demografické údaje.
 • Údaje v cenové mapě pocházejí z oficiálních a spolehlivých zdrojů.

Hypoteční makléři

Pro hypotečního makléře, který každodenně pracuje s cenami nemovitostí, je znalost skutečné ceny nemovitosti naprosto klíčová. Aktuální a nezkreslené údaje o cenách nemovitostí lze využít jak při jednání se samostatným klientem, tak s bankami. Díky cenové mapě získáte jistotu aktuálnosti a především správnosti informace.

 • Údaje z cenové mapy urychlí jednání o parametrech hypotéky.
 • Aplikace umožňuje porovnávat jednotlivé nemovitosti mezi sebou.
 • Bonita zdroje informací je zaručena tím, že informace uvedené v cenové mapě pocházejí přímo od katastrálních úřadů a oficiálních institucí.

Znalci a Odhadci

Údaje o cenách nemovitostí z cenové mapy pomohou urychlit a zpřesnit proces odhadu ceny nemovitosti. Cenová mapa zároveň pracuje se skutečnými a dlouhodobě sledovanými údaji a neuvažuje nestandardní prodejní transakce, které mohou zkreslovat údaje jak o jednotlivých nemovitostech, tak o celém trhu.

 • Cenová mapa urychlí proces oceňování bytových prostor.
 • Nehrozí zkreslení informace o ceně různými zainteresovanými stranami.
 • Údaje v cenové mapě vycházejí z reálně uskutečněných transakcí.
 • Prostřednictvím cenové mapy lze sledovat dlouhodobé trendy na rezidenčním trhu.

Advokáti

Údaje z cenové mapy mohou urychlit a zjednodušit procesy koupí, prodejů, pronájmů, převodů i případných majetkových sporů týkající se nemovitostí. Výhodou využití cenové mapy pro advokáty je téměř okamžitá dostupnost informace o ceně nemovitosti a taktéž správnost této ceny.

 • Údaje uvedené v cenové mapě jsou skutečné a nezkreslené.
 • Dostupnost pravdivých údajů o ceně nemovitosti může zamezit dalším případným právním komplikacím.
 • Nehrozí nebezpečí podcenění nebo přecenění hodnoty nemovitosti.
 • Kromě údajů o ceně v aplikaci najdete také užitečné socioekonomické údaje.

Notáři

Pro veškeré koupě, prodeje, převody a další operace s nemovitostmi je třeba znát jejich skutečnou a nezkreslenou cenu. Ceny nemovitostí dostupné v cenové mapě vycházejí z reálně proběhlých a dlouhodobě sledovaných transakcí, čímž je zaručena správnost informace.

 • V cenové mapě najdete skutečné a snadno ověřitelné informace.
 • Údaje o cenách nemovitostí mají využití pro občany i právnické osoby.
 • Údaje z cenové mapy mohou zjednodušit poskytování notářských služeb a lze je zároveň využít pro různé typy smluv.
 • Informace o ceně poslouží v nejrůznějších životních situacích.

Ostatní odborná veřejnost

Ostatní jednotlivci nebo firmy, které nepatří do výše uvedených skupin, které se profesně pohybují na realitním trhu. Uživatelé ocení především aktuálnost údajů o bytech, bytových domech, rodinných domech i developerských projektech. Znalost správných a aktuálních cen je při obchodování s nemovitostmi zcela zásadní.

 • Cenová mapa přehledně třídí všechny typy segmentů rezidenčního trhu.
 • V cenové mapě najdete aktuální a skutečné informace o cenách domů i bytů.
 • Mapa obsahuje také užitečné socioekonomické a demografické údaje.
 • Údaje v cenové mapě pocházejí z oficiálních a spolehlivých zdrojů.

Realitní kanceláře

Subjekty pohybující se na realitním trhu mohou služeb cenové mapy využívat každodenně. Pracovníci realitních kanceláří ocení především aktuálnost údajů o bytech, bytových domech, rodinných domech i developerských projektech. Znalost správných a aktuálních cen je při obchodování s nemovitostmi zcela zásadní.

 • Cenová mapa přehledně třídí všechny typy segmentů rezidenčního trhu.
 • V cenové mapě najdete aktuální a skutečné informace o cenách domů i bytů.
 • Mapa obsahuje také užitečné socioekonomické a demografické údaje.
 • Údaje v cenové mapě pocházejí z oficiálních a spolehlivých zdrojů.

Developerské společnosti

Informace o cenách existujících nemovitostí mohou být pro developerské společnosti užitečným vodítkem například při výběru lokality pro výstavbu, stanovení ceny nemovitosti nebo pro tvorbu podrobnější analýzy trhu. V cenové mapě najdete údaje o cenách spolu s užitečnými socioekonomickými a demografickými záznamy.

 • Aplikace nabízí informace o všech typech segmentů rezidenčního trhu.
 • V cenové mapě lze sledovat dlouhodobé trendy vývoje.
 • Údaje z cenové mapy jsou aktuální, nezkreslené, pocházejí z oficiáních zdrojů a lze je využít také při uzavírání nejrůznějších smluvních vztahů.