Developerský trh v Praze za leden a únor 2021

26.3.2021

Nabídka volných bytů na trhu se za období ledna a února opět výrazně snížila. Je to logický důsledek vysoké poptávky a aktuální nízké nabídky nových bytů. Pokles za sledované dva měsíce byl výrazných 730 bytů, tj. 14 % vstupní nabídky na počátku roku. Meziroční porovnání ale není tak dramatické - jen 4 % z nabídky na konci února 2020. Dramaticky ale vypadá nárůst průměrné ceny plochy volného bytu na trhu. V období vzrostla o téměř 3 % a meziročně pak o téměř 8 % a dosáhla 123 374 Kč/m2. Již druhé období byla tak překonána hranice 120 tis. Kč/m2.

Stáhnout zde