Developerský trh v Praze za září a říjen 2020

13.12.2020

Nové byty za 09-10/2020 z hlediska počtu přišly na trh v podprůměrném množství a nabídka dosáhla 62,3 % průměru předešlých šesti let v těchto měsících a oproti loňskému roku byla na 77,4 % jeho hodnot. Na trh do přímého prodeje bylo dáno 866 nových bytů s průměrnou cenou za plochu 114 220 Kč/m2. Byty v projektech rekonstrukcí tvořily po delší době 25,5 % nabídky, tj. 221 bytů s cenou plochy 137 514 Kč/m2. Byty v projektech s novou výstavbou v počtu 645 bytů pak měly cenu plochy 105 002 Kč/m2. Nabídka nových bytů tak za deset měsíců roku přinesla 5 045 nových bytů a je zatím druhou nejnižší za posledních sedm let.

Stáhnout zde