Developerský trh v Praze za červenec a srpen 2019

23.11.2019

Nové byty za 07-08/2019 z hlediska nové nabídky přišly na trh v podprůměrném množství a nabídka dosáhla 76 % průměru předešlých let v těchto měsících, ale oproti loňskému roku byla dokonce vyšší o 9,5 %. Na trh do přímého prodeje bylo dáno 551 nových bytů s průměrnou cenou za plochu 115 966 Kč/m2. Byty v projektech rekonstrukcí tentokrát tvořily v počtu bytů nadprůměrnou část – necelých 25,5 %, tj. 140 bytů. Jejich průměrná cena za plochu dosáhla 149 013 Kč/m2. Nové byty v projektech s novou výstavbou tak tvořily 75,6 % nové nabídky a jejich cena plochy v průměru dosáhla hodnoty 107 585 Kč/m2.

Stáhnout zde