Počty dokončených realitních obchodů - 2Q 2015

7.10.2015

TRANSAKCE - Vývoj počtu dokončených realitních obchodů, které proběhly zápisem do katastru nemovitostí za druhý kvartál roku 2015. V Hlavním městě Praze bylo za druhý kvartál roku 2015 zaznamenáno 5 496 kupních transakcí. Z toho se 1 310 transakcí týkalo privatizací a převodů družstevních bytů do osobního vlastnictví. Nejvíce prodejů v novém developmentu bylo oproti předchozímu období, kdy prodejům dominovala Praha 10, zaznamenáno v rámci Prahy 5. Celkově se za druhé čtvrtletí roku 2015 do Cenové mapy prodejních cen dostalo 9 571 nových prodejních cen.

Stáhnout zde