Developerský trh v Praze za září a říjen 2018

18.12.2018

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Září a říjen byl opět z hlediska nové nabídky výrazně chudší než předešlé roky a nabídka dosáhla jen 63 % průměru předešlých let v těchto měsících. Na trh do přímého prodeje bylo dáno 965 nových bytů s průměrnou cenou za plochu 102 196 Kč/m2. Byty v projektech rekonstrukcí tentokrát tvořily jen 13,5 % bytů a jejich průměrná cena za plochu dosáhla 133 233 Kč/m2. Výrazným faktorem pak v tomto období bylo navýšení počtu bytů v projektech uvedených na trh v předešlých měsících tohoto roku. Developerské společnosti navýšily tuto nabídku o 230 bytů. Díky tomu celková nabídka bytů v letošním roce již dosáhla 5 015 nových bytů a po dvou letech překročila hranici 5 tis. bytů v roce.

Stáhnout zde