Developerský trh v Praze za červenec a srpen 2018

16.11.2018

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Červenec a srpen nás z hlediska nové nabídky vrátil rychle do reality pražské bytové nouze. Na trh do přímého prodeje bylo dáno jen 387 nových bytů s průměrnou cenou za plochu 106 467 Kč/m2. Téměř 50 % nových bytů (47,8 %) byly byty v projektech rekonstrukcí a jejich průměrná cena za plochu dosáhla 130 971 Kč/m2. Na rozdíl od předešlého období května a června, kdy nová nabídka výrazně zvýšila prodeje, nová nabídka v tomto období tento efekt nezpůsobila a byla jedním z důvodů výrazného poklesu prodejů v prázdninových měsících.

Stáhnout zde