Developerský trh v Praze za březen a duben 2018

17.7.2018

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Třetí a čtvrtý měsíc v letošním roce měly z hlediska přínosu pro pražský rezidenční trh zcela rozdílný charakter. Březen ještě potvrzoval zvýšenou nabídku nových bytů a první kvartál skončil nejlepším výsledkem za posledních 5 let - 1 799 nových bytů. Duben však tento pozitivní vývoj zastavil a s 270 byty danými na trh byl naopak nejhorším dubnem za 5 let. První čtyři měsíce roku tak přinesly na trh 2 069 nových bytů, což je sice nejvíce od roku 2015, ale nárůst se výrazně zmenšil.

Stáhnout zde