Developerský trh v Praze za červenec a srpen 2017

12.10.2017

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Období prázdninových měsíců s sebou přineslo nečekanou nabídku, která se vyrovnala nabídce z března a dubna. S 1 011 novými byty danými na trh bylo dosaženo po delší době výraznějšího zvýšení množství volných bytů na trhu. Jejich počet se z 3 996 bytů k 1. 7. 2017 zvýšil na 4 324 bytů k 1. 9. 2017. Nárůst činil 328 volných bytů a to je zvýšení o více jak 8%. Počet nebytových jednotek v bytových projektech klesl ze 113 jednotek na 108 jednotek a nabídka rodinných domů se snížila z 315 domů na 305 domů.

Stáhnout zde