Developerský trh v Praze za listopad a prosinec 2016

14.2.2017

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Developerský trh vstupoval do období listopad -prosinec 2016 s dlouhodobě se snižující nabídkou volných bytů. Tempo poklesu se sice v červenci a srpnu téměř zastavilo a v září a říjnu se počet volných bytů dokonce zvýšil o 7 bytů. V minulé analýze jsme napsali, že zda se jedná o obrat v trendu, ukáží právě až další měsíce. Poslední dva měsíce v roce ukázaly, že o trendu v poklesu nabídky nelze hovořit. Stále vysoké prodeje a malý počet nových bytů jsou příčinou největšího poklesu volných bytů v roce 2016. Zásoba volných jednotek v bytových projektech poklesla o 500 jednotek tj. pokles o více jak 10 % za dva měsíce (ze 4 847 jednotek na 4 347 jednotek). Jejich roční deficit je 1 932 jednotek tj. 30,8 % nabídky k 1. 1. 2016. Je třeba mít na paměti, že tento radikální dlouhodobý pokles nastal již v 10/2015 a roční deficity v absolutní hodnotě klesají, ale zvyšuje se jejich procentuální podíl.

Stáhnout zde