Developerský trh v Praze za březen a duben 2016

1.6.2016

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Developerský trh vstupoval do hodnocených měsíců s výrazným poklesem nabídky volných bytů a se zvýšenou poptávkou. Měsíce březen a duben roku 2016 sice pokles nabídky zpomalily z 12 % na necelé 4 % v dvouměsíčním kroku, ale roční deficit bytů na trhu je již velmi citelný - 1 444 volných bytů tj. úbytek téměř 22 % nabídky oproti období roku 2015. Poptávka proti předešlým dvěma měsícům také poklesla cca na 87 % předešlého období a proti stejnému období roku 2015 je pak na cca 86 %. Developerské společnosti daly na trh za dva měsíce projekty s 1 213 byty (na trh bylo dáno jen 1 099 bytů - tj. 90 %) a to je o 30 % méně než v roce 2015 a cca o 14 % méně než v roce 2014.

Stáhnout zde