Tisková zpráva 12. května 2016

12.5.2016

Data a statistiky o prodejích bytů by neměly být nástrojem pro konkurenční boj a neměly by je vydávat přímo sami developeři. Aktuální spor předních developerů jasně potvrzuje, že pokud data vytváří a prezentují sami účastníci trhu, tak mohou být takováto data i předmětem nebo nástrojem konkurenčního boje. Stačí, aby si kdokoli z účastníků nastavil podle svých potřeb metodiku vykazování a může tak významně ovlivňovat veřejné mínění, tedy mínění klientů svých i svých konkurentů.

Stáhnout zde