Developerský trh v Praze za červenec a srpen 2020

1.10.2020

Nové byty za 07-08/2020 z hlediska počtu přišly na trh v nadprůměrném množství a nabídka dosáhla 233 % průměru předešlých šesti let v těchto měsících a oproti loňskému roku byla na 156 % jeho hodnot. Na trh do přímého prodeje bylo dáno 815 nových bytů s průměrnou cenou za plochu 125 501 Kč/m2. Byty v projektech rekonstrukcí tvořily po delší době téměř 15 % nabídky, tj. 121 bytů s cenou plochy 145 168 Kč/m2. Byty v projektech s novou výstavbou v počtu 694 bytů pak měly cenu plochy 122 235 Kč/m2. Nabídka nových bytů tak osm měsíců roku přinesla 4 203 nových bytů a je druhou nejvyšší za posledních sedm let. V ročním srovnání pak na trh přišlo o 21 % bytů více, tj. o 664 bytů.

Číst dále

Deloitte real index Q2 2020

9.9.2020

Ve druhém čtvrtletí roku 2020 pokračoval v Česku růst průměrných prodejních cen bytů. Jejich hodnota se oproti předchozímu kvartálu zvýšila o 2,4 % na průměrnou cenu 67 000 Kč za metr čtvereční. Květen a červen letošního roku byly měsíce, které měly rozhodnout nebo alespoň napovědět, jak se bude dál vyvíjet rezidenční trh v ČR. Nejvíce zasaženou částí trhu byla poptávka, která v březnu a dubnu prudce poklesla. Její zotavení bylo postupné, avšak krátké. Růst cen byl zaznamenán zejména v Plzni (+14,7 %), v Liberci (+10,8 %) a Olomouci (+9,1 %). Cena naopak klesla v Karlových Varech (-2,7 %) a Českých Budějovicích (-2,6 %).

Číst dále

Deloitte develop index 05-06 2020

8.9.2020

Poprvé v roce 2020 došlo na pražském trhu s novými byty k velmi mírnému poklesu cenové hladiny, a sice o 0,1 % na průměrných 115 600 Kč za metr čtvereční. V období května a června přišlo totiž na trh nadprůměrné množství projektů nacházejících se v lokalitách dále od centra, což vedlo ke stagnaci průměrné cenové nabídky na úrovni celé Prahy. Nejdražší byty zůstávají na Praze 1 (201 200 Kč/m2), nejlevnější jsou k dostání na Praze 9 (103 200 Kč/m2). Nejvíce průměrná cena poklesla na Praze 3 (o 11,2 % na 116 800 Kč/m2), naopak největší nárůst byl zaznamenán na Praze 2 (o 5,3 % na 143 600 Kč/m2).

Číst dále

Developerský trh v Praze za květen a červen 2020

29.7.2020

Nové byty za 05-06/2020 z hlediska počtu přišly na trh v nadprůměrném množství a nabídka dosáhla 141 % průměru předešlých šesti let v těchto měsících a oproti loňskému roku byla na 136 % jeho hodnot. Na trh do přímého prodeje bylo dáno 1 698 nových bytů s průměrnou cenou za plochu 110 521 Kč/m2. Byty v projektech rekonstrukcí tvořily opět jen 5 % nabídky, tj. 87 bytů s cenou plochy 181 185 Kč/m2. Byty v projektech s novou výstavbou v počtu 1 611 bytů pak měly cenu plochy 107 117 Kč/m2. Nabídka nových bytů tak za první pololetí roku přinesla 3 345 nových bytů a je druhou nejvyšší za posledních sedm let. V ročním srovnání pak na trh přišlo o 11 % bytů více, tj. o 333 bytů.

Číst dále

Deloitte real index Q1 2020

25.6.2020

První čtvrtletí roku 2020 se neslo v duchu mírného zpomalení růstu cen českých bytů – hodnota stoupla v průměru o 3,2 % na 65 400 Kč za metr čtvereční. Nejrychleji rostla cena v Ústí nad Labem o 16,3 % na průměrných 21 000 Kč/m2, i přesto se však jedná o krajské město s celkově nejnižší průměrnou cenou za čtvereční metr. Oproti tomu největší pokles byl zaznamenán v Liberci, a to o 5,5 % na průměrných 40 900 Kč/m2. Nejdražším městem zůstává i nadále Praha s průměrným nárůstem 2,1 % a cenou 88 100 Kč/m2. Celkově bylo v Česku prodáno více než 5 700 bytů za přibližně 23 miliard Kč.

Číst dále

Deloitte develop index 03-04 2020

31.5.2020

V březnu a dubnu došlo na pražském trhu s novými byty opět ke zvýšení průměrné nabídkové částky za metr čtvereční. Nárůst byl však oproti předchozímu období o něco mírnější a cena se zvýšila o jedno procento na 115 700 Kč/m2. Nejdražší byty jsou k dostání i nadále na Praze 1, a to za 194 200 Kč/m2. Naopak nejlevněji lze byty pořídit na Praze 9, kde se průměrná cena pohybuje okolo 102 900 Kč/m2. Nejvyšší nárůst zaznamenala Praha 8 (o 5,3 % na 115 300 Kč/m2), nejvíce cena klesla na Praze 4 (o 3,6 % 112 700 Kč/m2). Zároveň se za uvedené období také zvýšil počet bytů v nabídce o bezmála 600 nových jednotek na 5 392.

Číst dále

Developerský trh v Praze za březen a duben 2020

20.5.2020

Nové byty za 03-04/2020 z hlediska počtu přišly na trh v podprůměrném množství a nabídka dosáhla jen 73 % průměru předešlých šesti let v těchto měsících a oproti loňskému roku byla dokonce na 70 %. Vzhledem k silnější nabídce ledna a února je však letošní nabídka jen o 5 % nižší než v loňském roce. K šestiletému průměru je ale propad na konci dubna již 10 %. Na trh do přímého prodeje bylo dáno 965 nových bytů s průměrnou cenou za plochu 121 475 Kč/m2. Byty v projektech rekonstrukcí tvořily jen 5 % nabídky, tj 48 bytů s cenou plochy 149 279 Kč/m2. Byty v projektech s novou výstavbou v počtu 917 bytů pak měly cenu plochy 120 361 Kč/m2.

Číst dále

Deloitte real index Q4 2019

13.5.2020

V posledním čtvrtletí roku 2019 vzrostla prodejní cena bytů v Česku v průměru o 4,3 % na 63 400 Kč za metr čtvereční, přičemž dohromady se prodalo 7 130 bytů za více než 28 miliard Kč. Zatímco největší nárůst cen byl zaznamenán v Liberci, kde byty zdražily v průměru o 18,6 % na 43 300 Kč/m2, k největšímu poklesu došlo naopak v Plzni, kde průměrná cena klesla o 10 % na 40 100 Kč/m2. Nejdražší byty byly i v tomto čtvrtletí k dostání v Praze za 86 200 Kč/m2 (+1 %) a nejlevnější v Ústí nad Labem za 18 100 Kč/m2 (+2,2 %).

Číst dále

Deloitte develop index 01-02 2020

7.5.2020

Začátek roku 2020 se nesl v duchu nárůstu cenové hladiny – v průběhu ledna a února stoupla cena pražských bytů stejně jako v předchozím období o 1,8 % a nově zakotvila na průměrné nabídkové částce 114 500 Kč za metr čtvereční. Počet volných bytů oproti předchozímu období klesl na 4 800. Největší nárůst cen zaznamenala Praha 4, kde průměrná hodnota stoupla o 6,7 % na 116 900 Kč/m2. Naopak nejvíce ceny klesly na Praze 7, a to o 5,2 % na 110 300 Kč/m2. Nejdražší byty zůstávají i nadále na Praze 1 (195 000 Kč/m2) a nejlevnější na Praze 9 (102 300 Kč/m2).

Číst dále

Developerský trh v Praze za leden a únor 2020

5.5.2020

Nové byty za 01-02/2020 z hlediska počtu přišly na trh v nadprůměrném množství a nabídka dosáhla 121 % průměru předešlých šesti let v těchto měsících a oproti loňskému roku byla na 180 %. Na trh do přímého prodeje bylo dáno 681 nových bytů s průměrnou cenou za plochu 112 177 Kč/m2. Byty v projektech rekonstrukcí tvořily jen 3,1 % nabídky, tj. 23 bytů s cenou plochy 103 639 Kč/m2. Byty v projektech s novou výstavbou v počtu 658 bytů pak měly cenu plochy 112 415 Kč/m2.

Číst dále

Deloitte real index Q3 2019

4.3.2020

Ve třetím čtvrtletí roku 2019 se růst průměrných prodejních cen bytů v Česku zastavil. Průměrná cena zůstala 60 700 Kč za metr čtvereční. Růst průměrných cen byl zaznamenán v 11 krajích a pokles průměrných cen byl zaznamenán ve 3 krajích. Růst byl zaznamenán zejména v Zlínském kraji (+17,0 %) a v Karlovarském kraji (+9,0 %). Cena naopak klesla v kraji Pardubickém (-4,7 %), Jihomoravském (-3,7 %) a Jihočeském (-2,5 %). Celkově se v Česku prodalo více než 6 287 bytů za 23,0 miliardy Kč.

Číst dále

Deloitte develop index 11-12 2019

7.2.2020

Na konci roku 2019 došlo v Praze opět k nárůstu cenové hladiny. Průměrná nabídková cena nových volných bytů k prodeji dosáhla úrovně 112 500 Kč/m2, což představuje oproti předchozím dvěma měsícům nárůst o 1,8 % a v meziročním srovnání o 6 %. Průměrný volný byt v pražské nabídce byl v listopadu a prosinci 69 m2 velký a stál 7 694 000 Kč. Nejdražším obvodem zůstala Praha 1 s průměrnou cenou 194 600 Kč/m2. Nejlevnější byty byly i nadále ke koupi v Praze 9, kde stál metr čtvereční v průměru 103 000 Kč. Cena bytů v Praze 2 v daném období klesla o 3 % na 131 600 Kč/m2, naopak více než 4% nárůst zaznamenaly Praha 3 (124 100 Kč/m2), Praha 4 (109 600 Kč/m2) a Praha 5 (117 900 Kč/m2).

Číst dále

Developerský trh v Praze za listopad a prosinec 2019

6.2.2020

Nabídka nových bytů je v letošním roce nebývale slabá, ale poslední dva měsíce roku byly přesto mírně nad průměrem pětiletého období a přispěly k tomu, že deficit nových bytů oproti roku 2018 nakonec klesl jen na 837 bytů. Za propadem nabídky nových bytů nečekaně stoji snížení nabídky bytů v rekonstrukcích. Jejich podíl na trhu se z 22 % na nových bytech roku 2018 propadl na 13 % v roce 2019 a tvoří 78 % deficitu všech bytů. Naopak další růst zaznamenala cena plochy volných bytů. Nabídka volných bytů zůstala nejen nad hranicí 110 tis. Kč/m2 za cenu plochy volného bytu, ale dokonce ještě povyrostla nad 112 tis. Kč/m2.  

Číst dále

Deloitte develop index 09-10 2019

5.2.2020

V průběhu září a října vzrostla v Praze průměrná cena bytů jen o 0,5 %, tedy na 110 500 Kč za metr čtvereční. Počet volných bytů přitom stoupl na 5 533. Průměrná nabídková cena za byty v developerských projektech naproti tomu klesla na 104 300 Kč/m2. Nejdražší byty byly k pořízení tradičně na Praze 1, a to v průměru za 195 000 Kč/m2. Nejvíce cena bytů šplhala na Praze 3 o 4,1 % na 118 900 Kč/m2, naopak největší pokles průměrné pořizovací ceny zaznamenala Praha 8, kde se hodnota volných bytů snížila o 6,3 % na 103 300 Kč/m2.

Číst dále

Developerský trh v Praze za září a říjen 2019

4.2.2020

Období září a října lze z pohledu celého roku označit za úspěšné. Prodej opět vzrostl. Je však nutné podotknou, že část nárůstu byla způsobena uvedením některých projektů na trh s již vysokým stupněm vyprodání v předprodejích mimo veřejný prodej. Nabídka nových bytů je v letošním roce nebývale slabá, ale říjen pomohl stlačit deficit pod 1 000 bytů. Naopak nabídka volných bytů poprvé překonala 110 tis. Kč/m2 za cenu plochy volného bytu.

Číst dále

Deloitte real index Q2 2019

25.11.2019

Ve druhém čtvrtletí roku 2019 pokračoval v Česku růst průměrných prodejních cen bytů. Jejich hodnota se oproti předchozímu kvartálu zvýšila o 4,8 % na průměrnou cenu 60 700 Kč za metr čtvereční. Růst byl zaznamenán zejména v Karlovarském kraji (+6,7 %), v Ústeckém kraji (+6.3%) a ve Zlínském kraji (+3,6 %). Nejvíce vzrostla průměrná cena bytů v Praze (+8,4 %), kde dosáhla hodnoty 84 200 Kč/m2. Cena naopak klesla v kraji Královehradeckém (-2,1%), Jihočeském (-4,2 %) a Libereckém (-9,0 %). Celkově se v Česku prodalo více než 6 464 bytů za 24,6 miliardy Kč.

Číst dále

Deloitte develop index 07-08 2019

24.11.2019

Poprvé v tomto roce cenová nabídka na trhu s realitami poklesla. Počet volných bytů na pražském trhu klesl na 5 442, což bylo způsobeno mimo jiné dobrým prodejem, malým počtem nových bytů a stažením dvou developerských projektů z prodeje. Průměrná nabídková cena volných pražských bytů v developerských projektech dosahovala 110 000 Kč/m2, meziročně se tak jedná o více než 7% nárůst. Nejdražším pražským obvodem zůstává i nadále Praha 1, kde průměrná nabídková cena činila 193 000 Kč/m2. Naopak nejlevnější byty byly ke koupi v Praze 9, a to v průměru za 97 200 Kč/m2.

Číst dále

Developerský trh v Praze za červenec a srpen 2019

23.11.2019

Nové byty za 07-08/2019 z hlediska nové nabídky přišly na trh v podprůměrném množství a nabídka dosáhla 76 % průměru předešlých let v těchto měsících, ale oproti loňskému roku byla dokonce vyšší o 9,5 %. Na trh do přímého prodeje bylo dáno 551 nových bytů s průměrnou cenou za plochu 115 966 Kč/m2. Byty v projektech rekonstrukcí tentokrát tvořily v počtu bytů nadprůměrnou část – necelých 25,5 %, tj. 140 bytů. Jejich průměrná cena za plochu dosáhla 149 013 Kč/m2. Nové byty v projektech s novou výstavbou tak tvořily 75,6 % nové nabídky a jejich cena plochy v průměru dosáhla hodnoty 107 585 Kč/m2.

Číst dále

Deloitte develop index 05-06 2019

24.8.2019

V květnu a červnu průměrná cena volných pražských bytů oproti minulým dvěma měsícům mírně vzrostla, a to o 0,6 % na 107 700 Kč za metr čtvereční. Celkový počet nových volných bytů na pražském trhu se v květnu a červnu 2019 zvýšil a na počátku července 2019 dosahoval hodnoty 5 858. Nejvíce v daném období rostly ceny bytů v Praze 10 (+7,3 %). Ceny naopak klesaly například v Praze 8 (-10,4 %) či v Praze 4 (-1,7 %). Nejdražším pražským obvodem zůstává Praha 1, kde průměrná nabídková cena činila 193 000 Kč/m2, naopak nejlevnější byty byly na konci června ke koupi na území Prahy 9, kde bylo možné pořídit byt v průměru za 95 400 Kč/m2.

Číst dále

Developerský trh v Praze za květen a červen 2019

23.8.2019

Květen a červen 2019 byl z hlediska nové nabídky mírně podprůměrný a nabídka dosáhla 95 % průměru předešlých let v těchto měsících a oproti loňskému roku však byla výrazně nižší o téměř 20 %. Na trh do přímého prodeje bylo dáno 1 142 nových bytů s průměrnou cenou za plochu 98 067 Kč/m2. Byty v projektech rekonstrukcí tentokrát tvořily v počtu bytů jen malou část – necelá 3 %, tj. 30 bytů. Jejich průměrná cena za plochu dosáhla 113 216 Kč/m2. Nové byty v projektech s novou výstavbou tak tvořily 97 % nové nabídky a jejich cena plochy v průměru dosáhla hodnoty 97 770 Kč/m2.

Číst dále

Deloitte real index Q1 2019

22.8.2019

Průměrné prodejní ceny byty v Praze a krajských městech rostly i během prvního čtvrtletí roku 2019, a to o 1,3 % na 57 900 Kč/m2. Ceny rostly nejvíce v Jihočeském kraji (o 14,7 %) a klesly nejvíce ve Zlínském kraji (o 4,4 %). Nejlevněji vyjde pořízení bytu v Ústeckém kraji - v průměru na 16 000 Kč/m2 proti 77 700 Kč/m2 za byt v Praze, která zůstává nejdražším městem ČR.

Číst dále

Deloitte develop index 03-04 2019

7.6.2019

Aktuální situace na pražském rezidenčním trhu naznačuje možné blížící se změny. Ceny nových pražských bytů v nejbližším období již pravděpodobně nijak výrazně neporostou. V březnu a dubnu průměrná cena volných pražských bytů oproti minulým dvěma měsícům mírně klesala, a to o 0,7 % na 107 100 Kč za metr čtvereční. Celkový počet nových volných bytů na pražském trhu se v březnu a dubnu 2019 snížil a na počátku května 2019 dosahoval hodnoty 5 775. Nejvíce v daném období rostly ceny bytů v Praze 10 (+4,1 %). Ceny naopak klesaly například v Praze 4 (-2,5 %) či v Praze 2 (-1,7 %). Nejdražším pražským obvodem zůstává Praha 1, kde průměrná nabídková cena činila 192 300 Kč/m2, naopak nejlevnější byty byly na konci dubna ke koupi na území Prahy 9, kde bylo možné pořídit byt v průměru za 93 900 Kč/m2.

Číst dále

Developerský trh v Praze za březen a duben 2019

6.6.2019

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Březen a duben 2019 byl z hlediska nové nabídky průměrný a nabídka dosáhla 97 % průměru předešlých let v těchto měsících a oproti loňskému roku byla dokonce o 3 % vyšší. Na trh do přímého prodeje bylo dáno 1 184 nových bytů s průměrnou cenou za plochu 98 466 Kč/m2. Byty v projektech rekonstrukcí tentokrát tvořily mírně podprůměrných 20 % v počtu bytů a jejich průměrná cena za plochu dosáhla 127 601 Kč/m2.

Číst dále

Deloitte develop index 01-02 2019

5.6.2019

V lednu a únoru stoupla průměrná cena pražského bytu o 1,7 %, tedy na 107 900 Kč za metr čtvereční. Největší růst zaznamenala Praha 4, kde se ceny bytů zvýšily v průměru o 8 %, a také Praha 3 (+5,2 %). Naopak k poklesu, byť velmi mírnému, došlo v Praze 6 (-0,4 %) a v Praze 1 (-0,08 %), která však i nadále zůstává nejdražším pražským obvodem s cenou 189 600 Kč za m2. Nejlevnějším obvodem je pak Praha 10 (92 600 Kč / m2). Na trh bylo ve sledovaném období uvedeno 13 nových developerských projektů a 371 nových bytů.

Číst dále

Developerský trh v Praze za leden a únor 2019

4.6.2019

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Leden a únor 2019 byl z hlediska nové nabídky silně podprůměrný a nabídka dosáhla 65 % průměru předešlých let v těchto měsících a oproti loňskému roku dokonce 33 %. Na trh do přímého prodeje bylo dáno 371 nových bytů s průměrnou cenou za plochu 103 827 Kč/m2. Byty v projektech rekonstrukcí tentokrát tvořily mírně nadprůměrných 35,8 % v počtu bytů a jejich průměrná cena za plochu dosáhla 134 013 Kč/m2. Zdá se ale, že rekonstrukce mohou v roce 2019 dosáhnout podílu na trhu i nad 30 % počtu nových bytů.

Číst dále

Deloitte real index Q4 2018

6.5.2019

Průměrné prodejní ceny byty v Praze a krajských městech rostly i během posledního čtvrtletí roku 2018, a to o 0,7 % na 57 200 Kč/m2. Ceny rostly nejvíce v Královéhradeckém kraji (o 13,9 %) a klesly nejvíce ve Středočeském kraji (o 0,2 %). Nejlevněji vyjde pořízení bytu v Ústeckém kraji - v průměru na 16 300 Kč/m2 proti 77 400 Kč/m2 za byt v Praze, která zůstává nejdražším městem ČR.

Číst dále

Deloitte develop index 11-12 2018

14.2.2019

V listopadu a prosinci přibylo na pražský rezidenční trh 703 bytů a 23 rezidenčních projektů. V meziročním porovnání narostla celková nabídka volných nových bytů v Praze o více než 35 %. Celkově bylo ke konci roku v nabídce 4 775 bytů v novostavbách za průměrnou cenu 98 500 Kč za m2 a 1 339 bytů v rekonstruovaných činžovních domech za průměrnou nabídkovou cenu 133 000 Kč za m2. Nejdražším pražským obvodem zůstává i nadále Praha 1, kde je nejvyšší průměrná nabídková cena 189 800 Kč za m2 (-3,44 %). Naopak nejlevnější byty byly ve sledovaném období ke koupi v Praze 10, a to za 91 700 Kč/m2 (-0,2 %).

Číst dále

Developerský trh v Praze za listopad a prosinec 2018

4.2.2019

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Hodnocené období zahrnovalo druhý a třetí měsíc od platnosti omezení na získání hypotéčních úvěrů. Na jeho celkový dopad do situace na trhu je stále ještě brzy, ale některé změny je možné již charakterizovat a současně je možné konstatovat i neměnné trendy. Listopad a prosinec byl z hlediska nové nabídky mírně nadprůměrný a nabídka dosáhla 105 % průměru předešlých let v těchto měsících. Na trh do přímého prodeje bylo dáno 703 nových bytů s průměrnou cenou za plochu 109 945 Kč/m2. Byty v projektech rekonstrukcí tentokrát tvořily výrazných 45 % v počtu bytů a jejich průměrná cena za plochu dosáhla 119 341 Kč/m2.

Číst dále

Deloitte real index Q3 2018

10.1.2019

Prodejní ceny bytů v ČR mezikvartálně vzrostly o 2,8 %. Na počátku října 2018 činila průměrná prodejní cena bytu 56 800 Kč/m2, meziročně se pak zvýšila o více než 10 %. Celkem se prodalo více než 6 500 bytů za 22,8 miliardy Kč. Nejvíce prodejů (2 600) bylo uskutečněno v nové zástavbě developerských projektů. Praha s průměrnou transakční cenou 76 500 Kč/m2 zůstává nejdražším městem ČR. Nejvyšší prodejní ceny v hlavním městě drží Praha 1 (150 300 kč/m2), nejlevněji lze metr čtvereční pořídit v 10. městském obvodu (69 600 kč/m2).

Číst dále

Deloitte develop index 09-10 2018

18.12.2018

Měsíce září a říjen byly z hlediska nové nabídky bytů chudší než v předešlých letech. Do přímého prodeje bylo umístěno 965 nových bytů za průměrnou nabídkovou cenu 102 200 Kč/m2. Celkový počet volných bytů na pražském trhu se zvýšil téměř o 6 % a na počátku listopadu 2018 dosahoval 5 587. Průměrná nabídková cena volných pražských bytů v developerských projektech dosáhla na podzim ke 104 100 Kč/m2. Meziročně se jedná o téměř 12% nárůst a oproti roku 2014 se cenová hladina pražské nabídky zvýšila již o více než 59 %. Nejvyšší průměrná nabídková cena, 196 500 Kč/m2, zůstává v Praze 1, nejlevnější byty byly na konci října ke koupi v Praze 4 (průměrná cena 89 100 Kč/m2).

Číst dále

Developerský trh v Praze za září a říjen 2018

18.12.2018

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Září a říjen byl opět z hlediska nové nabídky výrazně chudší než předešlé roky a nabídka dosáhla jen 63 % průměru předešlých let v těchto měsících. Na trh do přímého prodeje bylo dáno 965 nových bytů s průměrnou cenou za plochu 102 196 Kč/m2. Byty v projektech rekonstrukcí tentokrát tvořily jen 13,5 % bytů a jejich průměrná cena za plochu dosáhla 133 233 Kč/m2. Výrazným faktorem pak v tomto období bylo navýšení počtu bytů v projektech uvedených na trh v předešlých měsících tohoto roku. Developerské společnosti navýšily tuto nabídku o 230 bytů. Díky tomu celková nabídka bytů v letošním roce již dosáhla 5 015 nových bytů a po dvou letech překročila hranici 5 tis. bytů v roce.

Číst dále

Deloitte develop index 07-08 2018

19.11.2018

Byty, které v Praze v současné době nabízejí ve svých rezidenčních projektech developeři, i nadále zdražovaly. Průměrná nabídková cena volných pražských bytů vzrostla za období červenec–srpen 2018 o 1,8 % na 102 100 Kč za metr čtvereční. Nejvíce rostly ceny v Praze 9 (+6,9 %) a v Praze 7 (+4,7 %), naopak pokles cen zaznamenala Praha 1 (-3,38 %) a Praha 3 (-1,4 %). Praha 1 však zůstává suverénně nejdražším pražským obvodem s cenou 204 500 Kč/m2. Nejlevnější byty jsou pak ke koupi v Praze 4, a to za 86 200 Kč/m2. Na trh bylo v daném období uvedeno 13 nových projektů a 387 bytů.

Číst dále

Developerský trh v Praze za červenec a srpen 2018

16.11.2018

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Červenec a srpen nás z hlediska nové nabídky vrátil rychle do reality pražské bytové nouze. Na trh do přímého prodeje bylo dáno jen 387 nových bytů s průměrnou cenou za plochu 106 467 Kč/m2. Téměř 50 % nových bytů (47,8 %) byly byty v projektech rekonstrukcí a jejich průměrná cena za plochu dosáhla 130 971 Kč/m2. Na rozdíl od předešlého období května a června, kdy nová nabídka výrazně zvýšila prodeje, nová nabídka v tomto období tento efekt nezpůsobila a byla jedním z důvodů výrazného poklesu prodejů v prázdninových měsících.

Číst dále

Deloitte real index Q2 2018

15.10.2018

Prodejní ceny bytů v Praze a krajských městech rostly i během prvního čtvrtletí roku 2018, tentokrát o 4,5 % na 56 200 Kč/m2. Celkem se prodalo více než 6 300 bytů za 23,9 miliardy Kč. Nejvíce vzrostly prodejní ceny v Ostravě (+22,6 %), Plzni (+9 %) a Ústí nad Labem (+6,5 %). Naopak k poklesu cen došlo pouze v Olomouci, Karlových Varech a Českých Budějovicích.

Číst dále

Deloitte develop index 05-06 2018

30.8.2018

Květen a červen přinesly na pražský rezidenční trh nejvíce bytů v těchto měsících od roku 2014. Nové projekty na trh v předprázdninových měsících přinesly 1 449 nových bytů a do přímé nabídky jich developerské společnosti daly 90 % tzn. 1 305. Celkem byly v květnu a červnu uvedeny na trh jednotky v hodnotě téměř 7,9 mld. Kč a na rozdíl od předešlých dvou měsíců cena plochy průměrného nového bytu nepřekročila 100 tis. Kč/m2 a dosáhla hodnoty 97 400 Kč/m2. Charakter projektů se však proti předešlému období změnil. Rozhodující část nové nabídky tvořily nové etapy již nabízených velkých projektů.

Číst dále

Developerský trh v Praze za květen a červen 2018

30.8.2018

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Květen a červen přinesly na trh nejvíce bytů v tomto období od roku 2014. S novými projekty přišly všechny hlavní developerské společnosti (s výjimkou společnosti Finep, která svoji nabídku umístila na trhu již v únoru a březnu). Současně se podstatně zvýšila snaha společností o doprodej zbytkových drahých bytů zejména v dokončených projektech, která se promítla jak do marketingových akcí, tak do cenové politiky v období.

Číst dále

Deloitte develop index 03-04 2018

17.7.2018

Situace na pražském rezidenčním trhu se výrazně nemění. Průměrná pražského bytu vzrostla ve sledovaném období o 3,8 %, tedy na 99,400 Kč za metr čtvereční. Na trh bylo v období březen – duben 2018 uvedeno celkem 23 nových developerských projektů a 945 nových bytů. Nejvyšší cenový růst aktuálně zaznamenávají okrajové městské obvody, a to Praha 10 (+5,8 %), Praha 4 (+5,2 %) a Praha 5 (+4,7 %). K mírnému poklesu cen naopak došlo v Praze 8 (- 1,3 %).

Číst dále

Developerský trh v Praze za březen a duben 2018

17.7.2018

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Třetí a čtvrtý měsíc v letošním roce měly z hlediska přínosu pro pražský rezidenční trh zcela rozdílný charakter. Březen ještě potvrzoval zvýšenou nabídku nových bytů a první kvartál skončil nejlepším výsledkem za posledních 5 let - 1 799 nových bytů. Duben však tento pozitivní vývoj zastavil a s 270 byty danými na trh byl naopak nejhorším dubnem za 5 let. První čtyři měsíce roku tak přinesly na trh 2 069 nových bytů, což je sice nejvíce od roku 2015, ale nárůst se výrazně zmenšil.

Číst dále

Deloitte real index Q1 2018

8.6.2018

Průměrné prodejní ceny bytů v Praze a krajských městech rostly i během prvního čtvrtletí roku 2018, a to o 4,5 % na 56 200 Kč/m2. Ceny rostly nejvíce v Moravskoslezském kraji (o 22,6 %) a klesly nejvíce v Olomouckém kraji (o 4,5 %). Nejlevněji vyjde pořízení bytu v Ústeckém kraji - v průměru na 14 700 Kč/m2 proti 76 500 Kč/m2 za byt v Praze, která zůstává nejdražším městem ČR.

Číst dále

Deloitte develop index 01-02 2018

16.5.2018

První dva měsíce roku 2018 s sebou přinesly nejvyšší nabídku za posledních pět let. Průměrná nabídková cena volných bytů v developerských projektech za začátku roku 2018 stagnovala a dosáhla na hodnotu 95 800 Kč/m2. Nejvyšší cenový růst nyní v Praze zaznamenávají okrajové městské obvody, a to Praha 9 (+6,9 %) a Praha 10 (+5 %).

Číst dále

Developerský trh v Praze za leden a únor 2018

3.5.2018

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - První dva měsíce roku 2018 s sebou přinesly nejvyšší nabídku za posledních pět let. Již závěr roku 2017 naznačoval oživení nové nabídky a zdá se, že zahájení roku 2018 tuto skutečnost potvrdilo a trh se po více jak 2 letech odráží ode dna.

Číst dále

Deloitte real index Q4 2017

6.4.2018

Prodejní ceny bytů v Praze a krajských městech rostly i během čtvrtého čtvrtletí 2017, tentokrát mezikvartálně o 4,1 % na 53 700 Kč/m2. Celkem se v developerských projektech, cihlových i panelových domech prodalo téměř 7 200 bytů za 24,2 miliardy Kč, což jsou hodnoty vyšší v porovnání s minulým čtvrtletím. Nejvíce vzrostly prodejní ceny ve Jihlavě(+7,6 %), Liberci (+7 %) a Olomouci (+6,3 %). Naopak k poklesu cen došlo v Brně (-0,3 %), Hradci Králové (-4,6 %), Ostravě (-0,3 %), Plzni (-1,9 %) a ve Zlíně (-3,1 %). Nejdražší byly již tradičně byty v Praze (nárůst na 70 800 Kč/m2) a nejlevnější opět v Ústí nad Labem, kde se byty prodávali v průměru za 13 800 Kč/m2.

Číst dále

Deloitte develop index 11-12 2017

28.2.2018

Poslední dva měsíce roku 2017 přinesly pokles množství volných bytů na pražském trhu. Ceny pokračovaly v růstu a dosáhly hodnoty 95 900 kč/m2, to je meziroční nárůst o 12 %. Nejdražší zůstává Praha 1, nejlevnější byty se nabízejí na Praze 4.

Číst dále

Developerský trh v Praze za listopad a prosinec 2017

21.2.2018

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Období posledních dvou měsíců v roce 2017 s sebou přineslo druhou nejnižší nabídku v tomto roce - 593 byty. Právě tento fakt způsobil po čtyřech měsících opět pokles množství volných bytů na trhu. Jejich počet se ze 4 733 bytů k 1. 11. 2017 snížil na 4 531 bytů k 1. 1. 2018. Počet nebytových jednotek v bytových projektech klesl ze 119 jednotek na 116 jednotek a nabídka rodinných domů se snížila z 298 domů na 283 domů.

Číst dále

Deloitte real index Q3 2017

4.1.2018

Prodejní ceny bytů v Praze a krajských městech rostly i během třetího čtvrtletí 2017, tentokrát mezikvartálně o 6,4 % na 51 600 Kč/m2. Meziročně se průměrná prodejní cena zvýšila bezmála o 12 %. Celkem se v developerských projektech, cihlových i panelových domech prodalo téměř 6 600 bytů za 21,5 miliardy Kč, což jsou hodnoty srovnatelné s minulým čtvrtletím. Ceny vzrostly ve všech krajských městech s výjimkou Pardubic. Nejvíce vzrostly prodejní ceny ve Zlíně (+13,6 %), Ústí nad Labem (+11,1 %) a Hradci Králové (+10,8 %). Výše růstu průměrné prodejní ceny v Ústí nad Labem je způsoben zejména nízkými cenovým základem. Naopak k poklesu cen došlo pouze v Pardubicích, a to o 2,9 %. Nejdražší byly již tradičně byty v Praze (nárůst na 66 900 Kč/m2) a nejlevnější opět v Ústí nad Labem, kde se byty prodávali v průměru za 13 100 Kč/m2.

Číst dále

Deloitte develop index 09-10 2017

19.12.2017

V září a říjnu v Praze nabídkové ceny nových bytů klesly o 0,4 % na 93 100 Kč/m2. Nejprudší pokles zaznamenala Praha 3, naopak byty v Praze 1 podražily o 18,8 %. 130 projektů bylo na konci období ve výstavbě.

Číst dále

Developerský trh v Praze za září a říjen 2017

18.12.2017

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Období prvních dvou měsíců podzimní nabídky s sebou přineslo nejvíce bytů od října 2016. S 1 256 novými byty danými na trh bylo dosaženo již čtvrtý měsíc za sebou zvýšení množství volných bytů na trhu. Jejich počet se z 3 996 bytů k 1. 7. 2017 zvýšil na 4 731 bytů k 1. 11. 2017. Nárůst za uplynulé čtyři měsíce činil 735 volných bytů a to je zvýšení o více jak 18%. Ve stejném období počet nebytových jednotek v bytových projektech po poklesu opět vzrostl ze 113 jednotek na 119 jednotek a nabídka rodinných domů se snížila z 315 domů na 298 domů.

Číst dále

Deloitte develop index 07-08 2017

15.10.2017

Průměrná nabídková cena kontinuálně rostla a na konci letošních prázdnin stoupla až na hodnotu 93 500 Kč/m2. Období prázdninových měsíců s sebou přineslo nečekanou nabídku, která se vyrovnala nabídce z března a dubna. S 1 011 novými byty danými na trh bylo dosaženo po delší době výraznějšího zvýšení množství volných bytů na trhu. Jejich počet se z 3 996 bytů k 1. 7. 2017 zvýšil na 4 324 bytů k 1. 9. 2017. Nárůst činil 328 volných bytů a to je zvýšení o více jak 8%.

Číst dále

Developerský trh v Praze za červenec a srpen 2017

12.10.2017

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Období prázdninových měsíců s sebou přineslo nečekanou nabídku, která se vyrovnala nabídce z března a dubna. S 1 011 novými byty danými na trh bylo dosaženo po delší době výraznějšího zvýšení množství volných bytů na trhu. Jejich počet se z 3 996 bytů k 1. 7. 2017 zvýšil na 4 324 bytů k 1. 9. 2017. Nárůst činil 328 volných bytů a to je zvýšení o více jak 8%. Počet nebytových jednotek v bytových projektech klesl ze 113 jednotek na 108 jednotek a nabídka rodinných domů se snížila z 315 domů na 305 domů.

Číst dále

Deloitte real index Q2 2017

25.9.2017

Ve druhém čtvrtletí roku 2017 vzrostly skutečné ceny prodaných bytů v České republice o 2,7 % na celkem 49 800 Kč/m2. Největší nárůst cen (6,4 %) zaznamenal Olomoucký kraj. Pouze v Ústeckém kraji, kde jsou byty dlouhodobě nejlevnější, ceny mírně klesly (o 1 %) na 11 800 Kč/m2.

Číst dále

Deloitte develop index 05-06 2017

13.9.2017

Situace na pražském rezidenčním trhu zůstává nadále neutěšená. Volných nových bytů v Praze přibylo, ceny ale dále stoupají. Přestože na konci června bylo na prodej celkem 4 259 nových bytů, což je o 178 více, než bylo k dispozici před dvěma měsíci, průměrná cena za stejné období stoupla o 2,4 % na celkem 92 600 Kč/m2. To je meziroční nárůst o 17 000 Kč/m2.

Číst dále

Developerský trh v Praze za květen a červen 2017

23.8.2017

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - V posuzovaném období došlo k radikálnímu poklesu prodejů a to téměř o 30 %. Současně došlo k výraznému nárůstu průměrné ceny prodaného bytu (o 15,5 %) i průměrné ceny za m2 jeho plochy (o 8,9 %). V minulém hodnocení jsme avizovali, že vlivem vyprodání trhu se pomalu blížíme k dříve nečekaným zlomům nebo rekordům. Výše uvedené relace velkého zvýšení cenových parametrů poptávky za uplynulé dva měsíce jsou toho buď předzvěstí, nebo už důkazem.

Číst dále

Deloitte real index Q1 2017

16.7.2017

Průměrné prodejní ceny bytů v Praze a krajských městech v prvním čtvrtletí roku 2017 dosáhly na hodnotu 48 500 Kč/m2. V porovnání s posledním kvartálem roku 2016 se jedná pouze o mírný nárůst, a to o 0,9 %. Celkem se v developerských projektech, cihlových i panelových domech prodalo více než 6 600 bytů za 20,3 miliardy Kč. Nejdražší byly již tradičně byty v Praze (nárůst na 64 200 Kč/m2) a nejlevnější opět v Ústí nad Labem, kde se byty prodávaly v průměru za 11 900 Kč/m2.

Číst dále

Deloitte develop index 03-04 2017

19.6.2017

Úroveň vyprodanosti nových bytů v hlavním městě nadále roste, a to i přesto, že doposud byly jarní měsíce pro developery hlavní sezónou. Zatímco dříve se v tomto období prodávalo nejvíce bytů, letos je to nejméně za poslední roky. Snižuje se navíc množství nově nabízených bytů, které by byly k dispozici v dohledné době.

Číst dále

Developerský trh v Praze za březen a duben 2017

11.6.2017

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Posuzované období nepřineslo nic tak překvapujícího, pokud vnímáme předešlý vývoj trhu. Prodeje bytů a nabídka volných bytů mírně vzrostly, stejně jako průměrná cena a cena plochy bytu. Zdá se, že v současné situaci se pomalu blížíme k dříve nečekaným zlomům nebo rekordům. V průměrné ceně volného bytu byla k 1. 5. 2017 překonána hodnota 7 000 000 mil. Kč a v ceně za m2 plochy hodnota 90 000 Kč/m2. Developerský trh se sice ve sledovaném období v nabídce volných bytů po dlouhé době nezmenšil, ale z pohledu ekonomických parametrů nabízených bytů začíná připomínat velmi hustý vývar. Bylo by možné jej přirovnat k Mrtvému moři - úbytkem bytů se cenové ukazatele „zahušťují“.

Číst dále

Deloitte real index Q4 2016

16.5.2017

Prodejní ceny bytů v Praze a krajských městech pokračovaly v růstu i během posledního čtvrtletí roku 2016, a to o 4,1 % na 48 100 Kč/m2. Ceny vzrostly ve všech krajích s výjimkou Královéhradeckého a Moravskoslezského, nejvíce pak v Libereckém kraji (o 14, 8 %). Nejlevněji vyjde pořízení bytu v Ústeckém kraji - v průměru na 11 100 Kč/m2 proti 62 200 Kč/m2 za byt v Praze, která je už tradičně nejdražší.

Číst dále

Deloitte develop index 01-02 2017

19.4.2017

Průměrná nabídková cena nových volných bytů v lednu a únoru letošního roku vzrostla o 2,5 % na 88 500 Kč/m2, což představuje meziroční nárůst o 21,2 %. S rostoucí průměrnou cenou za metr čtvereční zároveň vzrostla o 243 tisíc průměrná celková cena za byt, a to na 6 925 000 Kč. Nových bytů k prodeji je na pražském rezidenčním trhu o 40 % méně než před 2 lety.

Číst dále

Developerský trh v Praze za leden a únor 2017

12.4.2017

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Developerský trh vstupoval do roku 2017 s dosud nepoznanou zkušeností. Vysoký převis poptávky nad nabídkou a neschopnost developerských společností tento stále se zvětšující rozdíl vyrovnat. Současný stav započal téměř zlomově v říjnu 2015, kdy prudce poklesla nabídka nových bytů dodávaných na trh. V průměrných číslech to znamenalo, že pokud za prvních deset měsíců roku 2015 přišlo na trh 604 bytů měsíčně, tak od října 2015 do prosince 2016 to bylo v průměru jen 439 bytů měsíčně. Na počátku roku 2016 trh dosáhl posledního rovnovážného stavu tj. vyrovnání nabídky a poptávky na hodnotě 6 500 ročního prodeje a nové nabídky. Po celý rok se pak nůžky mezi poptávkou a nabídkou již jen rozevíraly a rok byl ukončen roční poptávkou cca 7 400 jednotek a roční nabídkou cca 5 750 jednotek. Poptávka a nabídka se tak během roku vzdálila na deficit 1 650 bytů.

Číst dále

Deloitte develop index 11-12 2016

15.2.2017

Průměrná nabídková cena nových volných bytů v listopadu a prosinci loňského roku vzrostla o 5,4 % na 85 320 Kč/m2, což představuje meziroční nárůst o 19,4 %. Nejvíce ceny rostly na Praze 6 (+ 14,9 %) a 3 (+ 13,6 %), naopak klesaly pou-ze na Praze 2 (-3,9) a 7 (-1,4 %). S rostoucí průměrnou cenou za metr čtvereční se o 506 tisíc zvýšila průměrná celková cena za byt, a to na 6 682 000 Kč. To jsou závěry nového Deloitte develop indexu, který porovnával údaje za listopad a pro-sinec 2016.

Číst dále

Developerský trh v Praze za listopad a prosinec 2016

14.2.2017

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Developerský trh vstupoval do období listopad -prosinec 2016 s dlouhodobě se snižující nabídkou volných bytů. Tempo poklesu se sice v červenci a srpnu téměř zastavilo a v září a říjnu se počet volných bytů dokonce zvýšil o 7 bytů. V minulé analýze jsme napsali, že zda se jedná o obrat v trendu, ukáží právě až další měsíce. Poslední dva měsíce v roce ukázaly, že o trendu v poklesu nabídky nelze hovořit. Stále vysoké prodeje a malý počet nových bytů jsou příčinou největšího poklesu volných bytů v roce 2016. Zásoba volných jednotek v bytových projektech poklesla o 500 jednotek tj. pokles o více jak 10 % za dva měsíce (ze 4 847 jednotek na 4 347 jednotek). Jejich roční deficit je 1 932 jednotek tj. 30,8 % nabídky k 1. 1. 2016. Je třeba mít na paměti, že tento radikální dlouhodobý pokles nastal již v 10/2015 a roční deficity v absolutní hodnotě klesají, ale zvyšuje se jejich procentuální podíl.

Číst dále

Deloitte develop index 9-10 2016

15.12.2016

V Praze dle Deloitte develop indexu vrostla průměrná nabídková cena nových bytů od počátku roku 2015 o 25 %. „Na pražský trh přichází měsíčně stále méně nových bytů, než je aktuální poptávka. To je jeden ze základních faktorů, které tlačí nabídkové ceny vzhůru. Od počátku roku 2016 bylo na trh v Praze dáno měsíčně v průměru 510 nových bytů, ale prodáno bylo v průměru 630 bytů,“ podotýká František Brož, analytik portálu CenovaMapa.org.

Číst dále

Developerský trh v Praze za září a říjen 2016

14.12.2016

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Developerský trh vstupoval do období září – říjen s dlouhodobě se snižující nabídkou volných bytů. Její tempo poklesu se sice v červenci a srpnu téměř zastavilo, ale zda se jedná o obrat v trendu, ukáží právě až další měsíce. V období září a říjen došlo skutečně k velmi mírnému nárůstu volných bytů- z propadu 0,2 % v období 07-08/2016 na velmi malý nárůst o 0,1 % - tj. zvýšení nabídky volných bytů jen o 7 jednotek. Roční deficit bytů na trhu klesl z 2 134 volných bytů na 1 980 volných bytů tj. úbytek o 29 % nabídky oproti stejnému období roku 2015. Poptávka proti předešlým dvěma měsícům výrazně vzrostla z 878 prodaných bytů na 1 532 bytů tj. o 74,5 %. Proti stejnému období roku 2015 je vyšší o necelých 18 %.

Číst dále

Deloitte real index Q3 2016

13.12.2016

Prodejní ceny bytů v Praze a krajských městech rostly i během třetího čtvrtletí 2016, tentokrát o 2,7 % na 46 200 Kč/m2. V polovině krajů ceny rostly a v polovině krajů ceny mírně korigovaly skokový růst z předcházejícího čtvrtletí. Nejdražší byly jako už tradičně byty v Praze (nárůst na 61 500 Kč/m2) a nejlevnější opět v Ústí nad Labem, kde došlo k mírnému poklesu na 10 700 Kč/m2. Vyplývá to ze společné analýzy společnosti Deloitte a portálu CenovaMapa.org

Číst dále

Deloitte develop index 7-8 2016

6.10.2016

Průměrná nabídková cena nových volných bytů v červenci a srpnu v Praze mírně rostla, a to na 75 650 Kč/m2. Na konci srpna bylo v Praze k prodeji 4 715 volných bytů, což je o 2 134 méně než vloni. Nejdráže se byty stejně jako v předchozím období prodávaly na Praze 2 (139 200 Kč/m2), nejlevněji na Praze 9 (58 600 Kč/m2). Léto se obecně neslo ve znamení nižší aktivity na developerském trhu, přesto ceny v Praze meziročně vzrostly o 12 %. To jsou závěry aktuálního Deloitte develop indexu.

Číst dále

Developerský trh v Praze za červenec a srpen 2016

29.9.2016

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Developerský trh vstupoval do hodnocených prázdninových měsíců s přetrvávajícím dlouhodobým poklesem nabídky volných bytů a se stále vysokou poptávkou. V období července a srpna roku 2016 došlo ke zpomalení resp. zastavení propadu nabídky - z propadu 8,7 % v období 05-06/2016 na 0,2 % - tj. snížení nabídky volných bytů o 12 jednotek. Roční deficit bytů na trhu ale vzrostl z 2 102 volných bytů na 2 134 volných bytů tj. úbytek téměř 31 % nabídky oproti stejnému období roku 2015.

Číst dále

Deloitte real index Q2 2016

15.9.2016

Prodejní ceny bytů v Praze a krajských městech vzrostly za druhé čtvrtletí 2016 o 6,1 % na 45 000 Kč/m2. Ceny bytů rostly v 10 krajských městech ze 14 krajů. Nejdražší byly opět byty v Praze (60 300 Kč/m2) a nejlevnější opět v Ústí nad Labem s cenou 11 400 Kč/m2. Celkem se za druhé čtvrtletí roku 2016 prodalo v Praze a krajských městech více než 6 400 bytů za 19,6 miliardy Kč.

Číst dále

Deloitte develop index 5-6 2016

16.8.2016

Průměrná nabídková cena nových bytů v Praze v květnu a červnu dosáhla na 75 600 Kč za metr čtvereční, což v porovnání s předchozími dvěma měsíci představuje nárůst o 2,8 procent. Na konci června bylo v metropoli k prodeji 4 713 volných bytů, tedy o 2 108 méně než v loni. Celkově si Pražané před prázdninami pořídili nové byty bezmála za 6,5 miliardy korun. Nejdráže se byty prodávaly na Praze 2 (139 200 Kč/m2), nejlevněji na Praze 9 (59 100 Kč/m2). Nabídkové ceny nemovitostí v metropoli rostou, na rezidenčním trhu přibývá méně nových projektů, navíc s vyššími nabídkovými cenami.

Číst dále

Developerský trh v Praze za květen a červen 2016

10.8.2016

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Developerský trh vstupoval do hodnocených měsíců s již dlouhodobým poklesem nabídky volných bytů a se stále vysokou poptávkou. Vývoj trhu v období květen a červen roku 2016 opět prohloubil pokles nabídky - z 3,6 % v období 03-04/2016 na 8,7 %. Roční deficit bytů na trhu je již velmi citelný - 2 102 volných bytů tj. úbytek téměř o 38 % nabídky oproti stejnému období roku 2015. Poptávka proti předešlým dvěma měsícům vzrostla na 105 % a proti stejnému období roku 2015 je pak na cca 116 %. Developerské společnosti daly na trh za dva měsíce projekty s 1 002 byty (na trh bylo zatím dáno jen 730 bytů - tj. 73 %) a to je o 38 % méně než v roce 2015 i než v roce 2014.

Číst dále

Deloitte real index Q1 2016

14.6.2016

Deloitte real index přináší data o skutečných cenách bytů v Praze a krajských městech. Data sbírá pouze z uskutečněných prodejů bytů, které byly v pro dané období zapsány v katastru nemovitostí v podobě kupních smluv. Výsledky srovnává s předchozím čtvrtletím, porovnává i ceny v segmentech nový development, panelové a cihlové domy.

Číst dále

Deloitte develop index 3-4 2016

1.6.2016

Průměrná nabídková cena nového bytu v Praze v březnu a dubnu vzrostla o 1,6 % na 73 500 Kč za m2. V nabídce developerů se objevilo celkem 25 nových rezidenčních projektů (bytových i rodinných domů) s celkovým objemem 1 241 bytů. Vyplývá to z aktuálního vydání Deloitte develop indexu, který každé dva měsíce analyzuje stav nabídky pražského developerského trhu a sleduje vývoj nabídkových cen prodávaných bytů. Údaje jsou založeny na datech portálu Cenovamapa.org.

Číst dále

Developerský trh v Praze za březen a duben 2016

1.6.2016

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Developerský trh vstupoval do hodnocených měsíců s výrazným poklesem nabídky volných bytů a se zvýšenou poptávkou. Měsíce březen a duben roku 2016 sice pokles nabídky zpomalily z 12 % na necelé 4 % v dvouměsíčním kroku, ale roční deficit bytů na trhu je již velmi citelný - 1 444 volných bytů tj. úbytek téměř 22 % nabídky oproti období roku 2015. Poptávka proti předešlým dvěma měsícům také poklesla cca na 87 % předešlého období a proti stejnému období roku 2015 je pak na cca 86 %. Developerské společnosti daly na trh za dva měsíce projekty s 1 213 byty (na trh bylo dáno jen 1 099 bytů - tj. 90 %) a to je o 30 % méně než v roce 2015 a cca o 14 % méně než v roce 2014.

Číst dále

Tisková zpráva 12. května 2016

12.5.2016

Data a statistiky o prodejích bytů by neměly být nástrojem pro konkurenční boj a neměly by je vydávat přímo sami developeři. Aktuální spor předních developerů jasně potvrzuje, že pokud data vytváří a prezentují sami účastníci trhu, tak mohou být takováto data i předmětem nebo nástrojem konkurenčního boje. Stačí, aby si kdokoli z účastníků nastavil podle svých potřeb metodiku vykazování a může tak významně ovlivňovat veřejné mínění, tedy mínění klientů svých i svých konkurentů.

Číst dále

Deloitte real index Q4 2015

26.4.2016

Deloitte real index přináší data o skutečných cenách bytů v Praze a krajských městech. Data sbírá pouze z uskutečněných prodejů bytů, které byly v roce 2015 zapsány v katastru nemovitostí v podobě kupních smluv. Výsledky srovnává s předchozím čtvrtletím, porovnává i ceny v segmentech nový development, panelové a cihlové domy.

Číst dále

Deloitte develop index 1-2 2016

12.4.2016

Deloitte develop index sleduje kvalitativní a kvantitativní ukazatele nabídky a poptávky na pražském developerském trhu. Jeho úkolem je prezentovat aktuální stav a vývoj rezidenčního trhu ve sledovaném dvouměsíčním období. Tento soubor ukazatelů je založen výhradně na deklaratorních informacích získaných z internetových stránek jednotlivých developerských společností a ceníků developerských projektů. Základem indexu jsou počty a nabídkové ceny volných jednotek v developerských projektech ke konci sledovaného období.

Číst dále

Developerský trh v Praze za leden a únor 2016

10.4.2016

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Developerský trh vstupoval do roku 2016 s výrazným poklesem nabídky volných bytů i s poklesem poptávky v měsících 11-12 roku 2015. První dva měsíce roku 2016 ukázaly, že za dlouhodobější trend lze označit jen pokles nabídky volných bytů, naopak poptávka se opět zvýšila a to dokonce nad průměrné hodnoty roku 2015. Propad nabídky byl ve sledovaném období značný. Na trh daly developerské společnosti za dva měsíce jen 484 bytů, což je množství, které bylo vyprodáno cca za 22 dnů. Pravdou je, že slabá nová nabídka v prvních dvou měsících roku je již „tradicí“(rok 2014 - 437 bytů, rok 2015 - 362 bytů). Za propadem množství volných bytů tedy stojí velmi silná poptávka v tomto období.

Číst dále

Rezidenční developerský trh roku 2015 v Praze

22.3.2016

V roce 2015 byla aktivita na pražském rezidenčním developerském trhu vysoká. Prodej bytů rostl a téměř po celý rok se developerským společnostem dařilo s vysokou poptávkou držet krok. Hlavním akcelerátorem vývoje trhu byly zejména přetrvávající nízké úrokové sazby hypotečních úvěrů a celkový optimistický výhled vývoje ekonomiky. Developeři v roce 2015 zahájili prodej celkem 123 nových rezidenčních projektů v Praze, což je sice o 25 projektů více oproti roku 2014, ale v celkovém součtu se jedná o 500 jednotek na prodej méně než minulý rok. Celkem na trh vstoupilo 6 370 nových jednotek. Průměrná velikost developerského projektu meziročně klesla ze 70 na 52 jednotek v rámci projektu.

Číst dále

Developerský trh v Praze za listopad a prosinec 2015

9.2.2016

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Aktivita developerského trhu v období 11-12/2015 výrazně poklesla. Způsobený pokles trhu jde k tíži developerským společnostem, protože propad nových bytů na trhu je za sledované období citelný, pouhých 358 nových bytových jednotek tj. množství, které je vyprodáno za 14 dnů až 21 dnů. Klesl i prodej jednotek v bytových projektech o 25 % proti předešlému období na 976 kusů. Tržní hodnota prodaných jednotek byla podle ceníkových dat developerů cca 4,802 mld. Kč. Pokud zohledníme jednotky bez uvedené ceny, pak prodej dosáhl cca 4,995 mld. Kč. - pokles o 16 %.

Číst dále

Developerský trh v Praze za září a říjen 2015

21.12.2015

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Aktivita developerského trhu byla za období 09-10/2015 opět velmi výrazná, a to zejména na straně klientů tj. prodejů. Ve sledovaném období vzrostl prodej jednotek v bytových projektech o 11,7 % na 1 303 kusů. Tržní hodnota prodaných jednotek byla podle ceníkových dat developerů cca 5,735 mld. Kč a pokud zohledníme jednotky bez uvedené ceny (cca 1,7 %), pak prodej dosáhl cca 5,838 mld. Kč a vzrostl o 10,8 %. Aktivita developerů byla také vysoká a na trh bylo dáno 1 198 nových jednotek v hodnotě cca 6,2 mld. Kč, ale přesto počet volných jednotek na trhu po 6 měsících poprvé absolutně klesl, a to o 147 kusů. Ve stejném období roku 2014 bylo na trh uvedeno 20 projektů oproti současným 18 projektům. Hlavní rozdíl oproti roku 2014 je však v počtu jednotek, které na trh vstoupily. Před rokem byl zahájen prodej velmi silných projektů s celkovým počtem téměř 2 000 kusů. Na počátku listopadu roku 2014 trh nabízel zhruba o 200 jednotek více.

Číst dále

Ceny bytů měříme stejným metrem

13.11.2015

Ceny bytů měříme stejným metrem - Průměrné transakční ceny bytů v okolí stanic pražského metra - Transakční ceny v Kč/m2, období 10/2013 – 4/2015, okruh 0,5 km od stanic metra, všechny typy i velikosti bytů

Číst dále

Developerský trh v Praze za červenec a srpen 2015

7.10.2015

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - Aktivita developerského trhu byla v prázdninových měsících velmi výrazná, a to jak na straně developerských firem, tak na straně zákazníků. Oproti stejnému období roku 2014 (100 %) bylo na trh uvedeno více projektů (163 %). Nové projekty vstupující na trh nabídly i celkově větší počet jednotek (160 %) období roku 2014. Prodej jednotek pak zůstal vysoký a díky předprodejům projektů uvedených na trh v „předoficiální“ fázi překonal i období 05-06/2015. Lze předpokládat, že se tento trend ještě udrží, i když vliv předvyprodanosti může v měsících 09-12/2015 způsobit mírný pokles evidované poptávky.

Číst dále

Počty dokončených realitních obchodů - 2Q 2015

7.10.2015

TRANSAKCE - Vývoj počtu dokončených realitních obchodů, které proběhly zápisem do katastru nemovitostí za druhý kvartál roku 2015. V Hlavním městě Praze bylo za druhý kvartál roku 2015 zaznamenáno 5 496 kupních transakcí. Z toho se 1 310 transakcí týkalo privatizací a převodů družstevních bytů do osobního vlastnictví. Nejvíce prodejů v novém developmentu bylo oproti předchozímu období, kdy prodejům dominovala Praha 10, zaznamenáno v rámci Prahy 5. Celkově se za druhé čtvrtletí roku 2015 do Cenové mapy prodejních cen dostalo 9 571 nových prodejních cen.

Číst dále

Počty dokončených realitních obchodů - 1Q 2015

6.10.2015

TRANSAKCE - Cenová mapa prodejních cen sleduje nejen vlastní vývoj cen rezidenčních nemovitostí, ale i řadu dalších dat, která umožňují velmi detailní pohled na realitní trh. Vývoj a trendy trhu jsou zřejmé i z ukazatele počtu dokončených realitních obchodů, které proběhly zápisem do katastru nemovitostí.

Číst dále

Porovnání cen v Hlavním městě Praze

5.10.2015

Porovnání cen bytů v developerských projektech v Praze za rok 2014: • Průměrná transakční cena bytů v developerských projektech v roce 2014 dosahovala v Praze 55 600 Kč/m2. Oproti tomu, průměrná nabídková cena bytů v developerských projektech na konci roku 2014 činila 63 200 Kč/m2. Rozdíl mezi transakčními a nabídkovými cenami dosahoval 12 %. • Nejvyšší průměrné transakční i nabídkové ceny bytů v developerských projektech bylo možné nalézt v městských obvodech Praha 1 a Praha 2. V Praze 1 dosahoval rozdíl mezi transakčními a nabídkovými cenami nejvyšších hodnot, a to 22 %. • Nejmenší rozdíl cen bylo možné v roce 2014 sledovat v městských obvodech Praha 6 (4 %), Praha 2 (8 %) a Praha 10 (9 %). • Průměrné transakční ceny v městských obvodech Prahy 7 a Prahy 8 překračovaly ceny nabídkové. • Z pohledu dispozičního řešení bytů bylo v roce 2014 největší rozdíl mezi transakčními a nabídkovými cenami možné nalézt u velkometrážních bytů.

Číst dále

První poločas developerského závodu roku 2015

5.10.2015

NABÍDKA A NABÍDKOVÉ CENY - První polovina roku 2015 byla mimořádná a rekordní. Počasí mělo rekordní počet tropických dnů a zdá se, že tomuto trendu se nepodařilo uniknout ani pražskému developerskému trhu. Trh směřoval k rekordním prodejům, urychlovaly se plány developerských společností a vytvářely se týdenní rekordy v prodeji (115 bytů). Byty mizely raketovou rychlostí a přepisovaly se půl roku staré historické rekordy. Je patrné, že pražský rezidenční trh funguje vyrovnaně a zdá se, že i s dobrou perspektivou na další období. Zatím se nejeví ani známky přehřátí a ani zmražení.

Číst dále