Cena červencových bytů nevystřelila vzhůru jen kvůli poklesu velikosti

František Brož

Publikováno: 9.8.2021

Novou nabídku na developerském trhu v měsíci červenci vytvořilo 6 bytových projektů se 112 byty a s celkovým finančním objem cca 725 mil. Kč. Do veřejné nabídky bylo dáno 99 % z celkové nabídky tj. 111 bytů.

Byty v nových projektech navýšily nabídku ve čtyřech městských obvodech:

 • Praha 5 získala 33 nových bytů tj. 30 % celkové nabídky a volné byty navýšila o 5 %
 • Praha 2 získala 26 nové byty tj. 23 % celkové nabídky a volné byty navýšila o 13 %
 • Praha 8 získala 26 nových bytů tj. 23 % celkové nabídky a volné byty navýšila o 8 %
 • 10 získala 26 nových bytů tj. 23 % celkové nabídky a volné byty navýšila o 5%

Celková nabídka volných bytů na trhu vzrostla o 3%.

Zájemcům červenec nabídl 4 dispoziční typy:

 • Typ 1+ navýšení o 24 bytů tj. 21,6 % celkové nabídky a volné byty 1+ navýšila o 3,0 %
 • Typ 2+ navýšení o 70 bytů tj. 63,1 % celkové nabídky a volné byty 2+ navýšila o 5,0 %
 • Typ 3+ navýšení o 12 bytů tj. 10,8 % celkové nabídky a volné byty 3+ navýšila o 1,3 %
 • Typ 4+ navýšení o 5 bytů tj. 4,5 % celkové nabídky a volné byty 4+ navýšila o 1,5 %

Struktura dispozic nových bytů v červenci zcela jednoznačně preferovala ve vztahu k množství bytů dispoziční typ 2+. Ve vztahu ke struktuře celého trhu bytů pak jen dispoziční typ 1+ kopíroval celkovou nabídku trhu.

Velikost průměrného volného bytu dosahuje aktuálně 69,3 m2 a nová nabídka přinesla na trh byty menší v průměru o 19,9 m2 tj. 49,4 m2 a pokles o 28,8 %. Pokles průměrné velikosti nových bytů oproti volným bytům se týkal všech dispozičníhoch typů s výjimkou typu 3+, který na trh přišěl o 0,7 % větší než volné byty. Typ 2+ je menší o 17,5 %, typ 1+ byl menší o 22,2 % a typ 4+ byl menší o 32,9 %.

Cena plochy nových bytů oproti volným bytům na konci července (132 011 Kč/m2) byla v červencové nabídce mírně nižší – 131 091 Kč/m2 . Pokles byl o 921 Kč/m2 tj. nižší cena plochy o 0,7 %. Cena plochy u nových bytů oproti volným bytům je nižší u dispozičního typu 1+, který přišel na trh o 1,7 % levnější než volné byty a typ 4+ je v ploše levnější o 10,1 %. Naopak dražší je typ 2+ o 2,8 % a typ 3+ je v ploše dražší o 0,3 %.

V porovnání průměrné ceny volných bytů ke konci července (9 154 440 Kč) a bytů v nové nabídce je nová nabídka levnější o 2 682 tis. Kč a dosahuje částky 6 472 688 Kč. Nižší průměrnou cenu mají všechny dispoziční typy s výjimkou dispozičního typu 3+, který je dražší o 1 %. Největšího poklesu bylo dosaženo u typu 4+ o 39,7 %, druhý je typ 1+ o 23,5 % a třetí největší pokles je u typu 2+ o 15,3 %.

Parametry červencových bytů:

 • Velikost poklesla na 49,38 m2 (červen – 60,45 m2) a je o 19,9 m2 nižší než volné byty na trhu (69,3 m2)
 • Cena za metr čtvereční plochy vzrostla na 131 091 Kč/m2 (červen – 117 737 Kč/m2) a je o 921 Kč/m2 nižší než hodnoty volných bytů (132 011 Kč/m2)
 • Cena klesla na 6 472 688 Kč (červen – 7 116 592 Kč) a je o 2 681 752 Kč nižší než průměr volných bytů (9 154 440 Kč)

Červencová nabídka z hlediska sledovaných cenových parametrů vykazuje klientsky příznivou tvář jen v průměrné ceně nového bytu. Navíc za cenu radikálního poklesu velikosti nových bytů. Problém je, že volné byty na trhu jsou „historicky“ na nejnižší úrovni a není příliš kde vybírat. Průměrná cena nového bytu je nižší i než cena aktuálně prodaných bytů a červencová nabídka tak přes výše uvedené výhrady bude mít pravděpodobně rychlost prodeje lepší než aktuálně volné byty.