Říjnová nabídka se díky příznivým parametrům bude prodávat rychle

František Brož

Zájemci mohou vybírat ze všech běžných dispozičních typů. Neměli by ale dlouho váhat.

Byty v nových projektech navýšily nabídku v pěti městských obvodech. Podle množství nových bytů lze městské obvody seřadit:

  • Praha 5 získala 186 nových bytů tj. 35 % celkové nabídky a volné byty navýšila o 12 %
  • Praha 9 získala 169 nových bytů tj. 32 % celkové nabídky a volné byty navýšila o 17 %
  • Praha 4 získala 96 nových bytů tj. 18 % celkové nabídky a volné byty navýšila o 9 %
  • Praha 10 získala 43 nových bytů tj. 8 % celkové nabídky a volné byty navýšila o 9 %
  • 5. Praha 8 získala 42 nových bytů tj. 8 % celkové nabídky a volné byty navýšila o 5 %

Celková nabídka volných bytů na trhu vzrostla o 8 %.

Zájemci o říjnové byty mohou vybírat z pěti dispozičních typů. Nejvíce přibylo opět bytů typu 2+. Konkrétně 223 exemplářů drží 41,6 % celkové nabídky. Druhým v pořadí byl typ 1+ se 159 byty a 29,7% podílem na nabídce. Třetí skončil typ 3+ s 16,6% podílem na nabídce a 89 exempláři. Na své poměry dopadl úspěšně typ 4+ se 64 byty a podílem 11,9 %. Výčet uzavírá 1 byt typu 5+ (0,2 % nabídky). Říjnová nabídka přála jednopokojovým a čtyřpokojovým bytům na úkor třípokojové dispozice.

I když to tak z grafu nemusí vypadat, nové byty jsou o 3,92 m2 menší než aktuálně volné (63,58 m2 vs. 67,5 m2). Pokles výměry se týká jediného dispozičního typu 1+, ale vzhledem k jeho velkému zastoupení v novinkách, a naopak malému zastoupení ve volných bytech jsou celkově novinky menší. Typ 1+ se tedy zmenšil o 1 %. Nesměrodatný typ 5+ naopak rostl o 23 %, typ 3+ o 2,9 %, typ 4+ o 2,8 %, a typ 2+ o 0,7 %.

Cena plochy nových bytů byla oproti aktuálně volným bytům nižší o 11,3 % (105 284 Kč vs. 118 757 Kč/m2). Pokles se týkal všech dispozičních typů kromě zanedbatelného 5+. Typ 4+ zlevnil o 13,4 %, typ 2+ o 13,3 %, typ 3+ o 7,5 % a typ 1+ o 7,3 %.

V celkových cenách jsou novinky levnější v průměru o 1,322 mil. Kč (6 694 460 Kč vs. 8 016 458 Kč). Nižší cenovku mají opět všechny dispoziční typy kromě typu 5+. Typ 2+ zlevnil o 12,6 %, typ 4+ o 11 %, typ 1+ o 8,2 % a typ 3+ o 4,8 %.

Parametry říjnových bytů:

  • Velikost klesla na 63,58 m2 (září – 72,71 m2) a je o 3,92 m2 nižší než volné byty na trhu (67,50 m2)
  • Cena za metr čtvereční plochy klesla na 105 284 Kč/m2 (září – 127 184 Kč/m2) a je o 13 473 Kč/m2 nižší než hodnoty volných bytů (118 757 Kč/m2)
  • Cena klesla na 6 694 460 Kč (září – 9 247 446 Kč) a je o 1 321 998 Kč nižší než průměr volných bytů (8 016 458 Kč)

Říjnová nabídka je cenově velmi příznivá. Cena za metr čtvereční je nejnižší z celého roku. Zároveň průměrná cena nového bytu je dražší jen o 5 % než cena aktuálně prodaných bytů v aktivních projektech a o více než o 16 % levnější oproti volným bytům. Lze tedy předpokládat velmi rychlou prodejnost bytů, zejména u 5 projektů, které jsou dokonce pod průměrnou cenou již prodaných bytů.