Lednové byty se budou prodávat dobře – jsou levnější než ty aktuálně volné

František Brož

Jak vypadala nabídka nových bytů v Praze během ledna? Celkem do metropole dorazilo 5 bytových projektů se 327 byty a hodnotou cca 2,493 mld. Kč. Do veřejných ceníků však spadlo jen 72,5 % bytů, tedy 237 jednotek.

Ve kterých městských obvodech se volné kapacity zvětšily nejvíc? Nejštědřejší přírůstek vidíme na Praze 9, kam zamířilo 70 % nové nabídky, tedy 166 bytů a kapacity se rozrostly o 15,7 %. Druhou v pořadí je Praha 8 se 14% podílem a 34 byty. Volných jednotek zde přibylo 6,6 %. Třetí příčku drží Praha 5 se 23 byty, navýšením kapacit o 2,2 % a podílem 10 %. Poslední obvod je Praha 4 se 14 byty, navýšením o 2,1 % a 6% podílem na nabídce.

Zájemci o lednový byt můžou vybírat ze všech dispozičních typů. Nejširší nabídka je tradičně u dvoupokojových bytů 2+, kterých v Praze přistálo 97, což stačí na 40,9% podíl. Druhý nejoblíbenější byl typ 3+ s 57 byty a 24,1% podílem. Třetí typ 1+ držel se 46 byty podíl 19,4 %. Větší čtyřpokojové byty 4+ dorazily ve 29 exemplářích a mají 12,2% podíl. Typ 5+ vidíme 6× s 2,5% podílem. Typ 6+ dorazil jen dvakrát a drží zanedbatelných 0,8 %. Struktura lednových bytů se zaměřila především na dvoupokojové byty a i ostatní rozložení zhruba odpovídá celkové nabídce trhu.

Lednové novinky jsou větší než aktuálně volné byty (72,27 m2 vs. 69,2 m2). Narůst však nezasáhl všechny dispoziční typy. O 24,4 % rostl typ 1+, typ 5+ se zvětšil o 19,9 % a typ 4+ o 0,3 %. Jinde nastal pokles – u typu 6+ o 12,9 %, typu 3+ o 1,2 % a typu 2+ o 3 %.

Naopak pokud jde o cenu za metr čtvereční, tak jsou novinky oproti aktuálně volným bytům levnější (104 029 Kč/m2 vs. 113 626 Kč/m2). Rozdíl 9 596 Kč/m2 znamená snížení o 8,4 %. Lednová cena za metr tak odpovídá průměru roku 2019. Pokles je u všech dispozičních typů kromě těch největších. Metr u typu 5+ zdražil o 26,4 % a typu 6+ o 11,72 %. Naopak zlevnil u 1+ o 26,6 %, typu 2+ o 15,3 %, typu 3+ o 13,5 % a typu 4+ o 4,8 %.

V porovnání průměrné ceny volných bytů a bytů v nové nabídce je nová nabídka levnější o 235 tis. Kč a dosahuje částky 7 621 690 Kč. Nižší průměrnou cenu mají všechny dispoziční typy s výjimkou typu 5+, kdy dochází k nárůstu o 51,6 %. Početně nejsilnější typ 2+ je levnější o 15,6 %, početně druhý nejsilnější typ v nabídce 3+ je v levnější o 14,5 %. Typ 1+ je v nové nabídce levnější o 8,6 %, typ 4+ o 4,5 % a typ 3+ o 3,0 %.

Parametry lednových bytů:

  • Velikost klesla na 73,27 m2 (prosinec – 93,79 m2) a je o 4,1 m2 větší než volné byty na trhu (69,2 m2)
  • Cena za metr čtvereční plochy klesla na 104 029 Kč/m2 (prosinec – 136 701 Kč/m2) a je o 9 596 Kč/m2 nižší než hodnoty volných bytů (113 625 Kč/m2)
  • Cena klesla na 7 621 690 Kč (prosinec – 12 821 615 Kč) a je o 235 779 Kč nižší než průměr volných bytů (7 857 469 Kč)

V porovnání s aktuálně volnou nabídkou bytů, jsou lednové byty cenově příznivější. Dá se tedy předpokládat, že jejich prodej bude poměrně rychlý.