Listopadu dominovaly dvoupokojové byty a novinky jsou levnější než aktuálně volné jednotky

František Brož

Do kterých částí města nové byty zamířily? A jak si stojí oproti aktuálně volným jednotkám? Mrkněte na druhou část listopadového hodnocení.

Nové byty se v listopadu zkoncentrovaly do 4 městských obvodů. Nejvíce novinek zamířilo na Prahu 9, kde přibylo 239 jednotek, což stačí na 51% podíl. Volné kapacity se v lokalitě zvedly o podstatných 24,6 %. Druhou v pořadí je Praha 10 s 206 byty, 44% podílem a navýšením o 34,8 %. Třetí příčku drží Praha 8 se 14 byty, 3% podílem a navýšením o 2,5 %. Poslední zanedbatelný přírůstek vidíme na Praze 6, kde se objevilo 6 bytů, což stačí na 1% podíl a navýšení kapacit o 1,3 %.

V dispozicích přišlo vše od jednopokojových bytů až po typy 6+. Nabídka se ale výrazněji než obvykle zaměřovala na typ 2+, kterému patří 57,2 % nabídky a 266 bytů. Druhým v pořadí byl typ 3+ s 93 byty a 20% podílem. Na třetím místě skončil typ 1+ s podílem 12,9 % a 60 byty. Typ 4+ drží 8,2 % a vidíme 38 exemplářů. Typ 5+ se objevil 6×, což znamená 1,3% podíl a typ 6+ pouze 2×, což vychází na 0,4% podíl. Dvoupokojáky tak v listopadu ukously podíl menším jednopokojovým bytům a nabídce dominovaly.

Pokud se rozhlížíte po novém bytě, tak aktuálně volné jednotky mají průměrnou výměru 68 m2. Listopadové novinky jsou oproti nim menší o 5,7 m2 – mají 62,3 m2. Novinky jsou menší ve všech dispozičních typech. Typ 4+ (-11,4 %), typ 1+ (-6,2 %), typ 2+ (-5,6 %), typ 3+ (-4 %).

Novinky jsou zároveň oproti aktuálně volným jednotkám levnější o 10,2 % (111 835 Kč/m2 vs. 100 472 Kč/m2). Naplnil se tak předpoklad mírného poklesu, kdy listopadová cenová politika míří mezi hladiny prodaných a volných bytů. Cena za metr čtvereční je opět nižší u všech dispozičních typů. Typ 2+ (-9,8 %), typ 3+ (-8,7 %), typ 4+ (-5,2 %) a typ 1+ (-3,8 %).

Když porovnáme celkové cenovky, tak aktuálně volné a nově příchozí jednotky dělí 1,35 mil. Kč. Novinky stojí průměrně 6 259 477 Kč. Ke snížení celkové ceny došlo opět u všech dispozic. Početně nejsilnější typ 2+ zlevnil o 14,8 %, 3+ zlevnil o 12,3 %, typ 1+ o 9,8 % a typ 4+ o 16 %.

Při pohledu na celkové cenovky je nová nabídka oproti volným bytům levnější o 360 tisíc Kč a v průměru se nabízí za 7 075 103 Kč. Ke snížení ceny došlo u všech typů s výjimkou typu 5+. Početně nejsilnější typ 2+ je levnější o 5,7 %, typ 3+ je levnější o 10 %, typ 1+ zlevnil o 6,2 %, typ 4+ je levnější o 10,6 % a typ 6+ je levnější o 13,9 %. Jediný typ 5+ zdražil o 4,5 %, ale počet jednotek je velice nízký.

Parametry listopadových bytů:

  • Velikost klesla na 62,30 m2 (říjen – 65,12 m2) a je o 5,7 m2 menší než volné byty na trhu (68,0 m2)
  • Cena za metr čtvereční plochy klesla na 100 472 Kč/m2 (říjen – 108 654 Kč/m2) a je o 11 363 Kč/m2 nižší než hodnoty volných bytů (111 835 Kč/m2)
  • Cena klesla na 6 259 477 Kč (říjen – 7 075 103 Kč) a je o 1 350 070 Kč nižší než průměr volných bytů (7 609 547 Kč)

Listopadová nabídka je podle parametrů pro zájemce příznivější. Díky tomu, že je oproti volným bytům levnější, dá se čekat, že bude rychleji pryč.