Květen zlevňování nedal šanci – cena za metr čtvereční stoupla na 109 tisíc

František Brož

Květen do Prahy přinesl 8 bytových projektů se 722 byty a celkovou hodnotou 4,785 mld. Kč. Do veřejného prodeje však šlo jen 71,1 % jednotek, tedy ani ne tři čtvrtiny. Nabídku rozšířilo 513 bytů s hodnotou 3,383 mld. Kč.

Nové byty zamířily do pěti městských obvodů. Nejvíce novinek skončilo na Praze 10, kde přibylo 166 jednotek – to je 32 % celkové květnové nabídky. Volné kapacity se zde zvedly o 31,5 %. Druhou v pořadí je Praha 6 s 27% podílem,139 byty a vysokým nárůstem kapacit o 73,9 %. Třetí skončila Praha 4 se 127 byty, 25% podílem a navýšením o 14,7 %. Předposlední je Praha 9 se 62 byty, 12 % nabídky a navýšením o 5,4 %. Květnový výčet uzavírá Praha 5 se 4% podílem, 19 novými byty a navýšením kapacit o 1,3 %.

V dispozičních typech se tentokrát žádné překvapení nekonalo. Květnová nabídka takřka kopíruje strukturu trhu. Nejvíce tedy přišlo bytů typu 2+ – celkem 226 jednotek a podíl na nabídce 44,1 %. Druhým v pořadí byl nejmenší typ 1+ se 137 byty a 26,7% podílem. Třetí skončil typ 3+ se 116 byty a 22,6% podílem. Typ 4+ představil 32 bytů, což stačilo na 6,2% podíl. Největší typ 5+ dorazil jen ve dvou exemplářích.

Nové byty jsou zároveň menší ty aktuálně volné (60,39 m2 vs. 66,7 m2). Pokles se týkal tří dispozičních typů a nejvíce se projevil u typu 1+ (-9,8 %). Typ 4+ ubral 5 % a typ 3+ 0,5 %. Naopak mírný nárůst vidíme u typu 2+ (+1,1 %) a statisticky méně významného typu 5+ (+0,9 %).

Cena plochy byla naopak oproti volným bytům vyšší (109 195 Kč/m2 vs. 108 863 Kč/m2). Předpoklad stagnace nebo dokonce poklesu vysokých cen tak květnová nabídka vůbec nepotvrdila. Z dispozic se metr čtvereční zlevnil pouze u typu 5+ o 5,9 % a 4+ o 4,2 %. Nejprodávanější řešení naopak zdražovala. Typ 2+ o 5,81 % na 109 463 Kč/m2 a typ 1+ o 3,96 % na 116 387 Kč/m2. Typ 3+ zůstal takřka nezměněn (+0,44 % a 105 276 Kč/m2).

V celkové ceně za byt zůstávají nové jednotky levnější než ty aktuálně volné o 669 tisíc Kč a dosahuje částky 6 594 465 Kč. Tento poměr platí u všech dispozic kromě typu 2+. Ten je o 7 % dražší než aktuálně volné byty na trhu.

Parametry květnových bytů:

  • Velikost klesla na 60,39 m2 (duben – 63,01 m2) a je o 6,3 m2 menší než volné byty na trhu (66,7 m2)
  • Cena za metr čtvereční plochy vzrostla na 109 195 Kč/m2 (duben – 94 523 Kč/m2) a je o 332 Kč/m2 vyšší než hodnoty volných bytů (108 863 Kč/m2)
  • • Cena vzrostla na 6 594 465 Kč (duben – 5 955 537 Kč) a je o 669 243 Kč nižší než průměr volných bytů (7 263 708 Kč)

Květnová nabídka zájemce o bydlení svou cenou nepotěší. Často je totiž dražší než aktuálně volné byty. Na druhou stranu se do prodeje dostávají první etapy rozsáhlejších projektů, které mohou být atraktivní i při vysoké zaváděcí ceně.