Březnová nabídka je pestrá – nové byty se objevily v 7 městských obvodech

František Brož

Březen charakterizuje štědrá nabídka 11 bytových projektů s celkovým počtem 976 bytů, z čehož 919 zamířilo do přímého prodeje. Celkovou hodnotu bytů odhadujeme na cca 5,317 mld. Kč.

Novinky dorazily do sedmi městských obvodů. Nejvíce jich získala Praha 4, kam přišlo 261 jednotek, což stačí na 28 % celkové nabídky. Přírůstek zároveň navýšil volné kapacity o 35,5 %. Druhé místo obsadila Praha 3 s 21% podílem a 193 byty. Třetí je Praha 2 se 17 % nabídky, 154 byty a navýšením kapacit o vysokých 71,6 %. Čtvrtou příčku drží Praha 9 se 149 byty, 16% podílem na nabídce a navýšením volných bytů o 13,3 %. Pátá skončila Praha 7 s podílem 14 %, 127 byty a navýšením kapacit o 32,2 %. Tabulku uzavírá Praha 5 se 2 % nabídky a 18 byty a Praha 6 se 17 byty.

Na trh zároveň přišlo pět dispozičních typů. Nejširší zastoupení drží typ 2+ se 317 byty a podílem na nabídce 34,5 %. Druhé místo získávají menší jednopokojáky se 310 byty a 33,7% podílem. Třetí příčku má typ 3+ s 26,6% podílem a 244 byty. Větších čtyřpojokových bytů přišlo 43, což stačí na 4,7% podíl. Typ 5+ dorazil pouze v 5 exemplářích. Struktura se tak již tradičně zaměřila zejména na menší byty typu 2+ a 1+.

Velikost průměrného volného bytu dosahuje 67,4 m2. Nová nabídka přinesla na trh byty menší v průměru o 9,9 m2 (57,41 m2). Pokles velikosti oproti volným bytům se týkal všech dispozičních typů. Pokles je 22 % u typu 5+, 9 % u typu 1+, 4 % u typu 2+ a 3 % u typu 3+ a 4+.

Cena plochy nových bytů oproti volným (107 726 Kč/m2) je také nižší a to dokonce o 6,5 % a je těsně nad hranicí 100 tis. Kč/m2 – 100 770 Kč/m2.

Cena plochy u nových bytů oproti volným bytům je nižší u všech dispozičních typů s výjimkou typu 2+, kde vzrostla o 2,1 %. Největší pokles je u typu 3+ – 11,0 %. Následuje typ 4+ s poklesem o 4,2 %, typ 1+ má cenu plochy nižší o 0,85 % . V porovnání průměrné ceny volných bytů a bytů v nové nabídce je nová nabídka levnější o 1 471 tis. Kč a dosahuje částky 5 785 478 Kč. Tato příznivá relace – nižší cena, platí u všech dispozičních typů. Nové byty jsou v průměru nejlevnější u typu 3+ o 13,9 %. Druhým v pořadí je typ 1+ o 10,2 %, dále 4+ o 7,0 % a typ 2+ o 2,0 %.

Parametry březnových bytů:

  • Velikost klesla na 57,41 m2 (únor – 62,9 m2) a je o 9,9 m2 menší než volné byty na trhu (67,4 m2)
  • Cena za metr čtvereční plochy vzrostla na 100 770 Kč/m2 (únor– 98 732Kč/m2) a je o 6 956 Kč/m2 nižší než hodnoty volných bytů (107 726 Kč/m2)
  • Cena klesla na 5 785 478 Kč (únor – 6 206 870 Kč) a je o 1 471 132 Kč nižší než průměr volných bytů (7 256 609 Kč)

Březnová nabídka je z hlediska sledovaných parametrů pro klienty přívětivá a má oproti únoru velkou výhodu – je bohatá v počtu nových bytů. Po dlouhé době je i všestranně rozmanitá. Obsahuje 21 % rekonstrukcí i 79 % nové výstavby. Vybrat si mohou i milovníci různých městských lokalit – 39 % míří do vnitřního místa, 43 % do klidnější městské zástavby a 19 % téměř na venkov.