Prodeje klesají, ale zlevnění se nekoná. To je případ i lednových bytů

František Brož

Chcete koupit lednový byt? Nejvíc na výběr mají zájemci o dvoupokoják.

Nové byty přišly do osmi městských obvodů. Nejvíc tentokrát dorazilo na Prahu 9, kam zamířilo 168 novinek, tedy 52 % celkového přírůstku. Volné kapacity se zde navýšily o 16,2 %. Druhé až čtvrté místo obsadily Praha 2, Praha 10 a Praha 7. Všechny obvody si odnáší 10% podíl na nabídce a přírůstek 33 respektive 32 bytů v případě Prahy 7. K výraznějšímu nárůstu volných kapacit došlo jen na Praze 2 (+ 15,3 %). Páté místo patří Praze 6 se 7% podílem na nabídce, 23 byty a zvýšením kapacit o 10,4 %. Šestou příčku drží Praha 3 s 6 % nové nabídky, zvýšením kapacit o 5,2 % a 20 novými byty. Sedmá je Praha 5 a poslední Praha 8, kam dorazilo jen 7 bytů.

Na trh dorazily čtyři nejčastější dispoziční typy. Dominoval typ 2+ se 191 byty a 59% podílem. I když jsou dvoupokojáky oblíbené, leden jich přinesl nadstandardní množství. Druhý je typ 3+ se 69 byty a 21,3% podílem. Třetí jsou nejmenší jednopokojové byty – zájemci mohou vybírat z 59 nových bytů (18,2% podíl). Větší typ 4+ dorazil pouze v pěti exemplářích, což stačí na 1,5% podíl. Převažující nové dvoupokojové byty byly zároveň v průměru o 2,5 % levnější než volné dvoupokojáky.

Průměrný volný byt má výměru 67,9 m2. Nová nabídka přinesla na trh byty v průměru o celých 16 % menší – měří jen 56,7 m2. Z dat je zřejmé, že pokles velikosti není dán je strukturálním složením nabídky, ale i vysokým podílem bytů menších velikostí.

Cena za metr čtvereční oproti prosinci klesla ze 111 747 Kč/m2 na 104 447 Kč/m2. Cena volných bytů pak stoupla ze 106 511 Kč/m2 na 106 949 Kč/m2.

Za metr zájemce zaplatí méně jen u dvoupokojového bytu. U ostatních došlo k nárůstu. 4+ je dražší o 8,4 %, 3+ o 7,9 % a nejmenší 1+ o 0,7 %. V porovnání průměrné ceny volných bytů a bytů v nové nabídce má nová nabídka průměrnou cenu nižší o 1,282 mil. Kč a dosahuje částky 5 922 892 Kč. Tato příznivá relace opět platí jen v průměrném celkovém ukazateli. V dispozičních typech jsou nové byty v průměru levnější jen u typu 2+ a to o 10,74 %. Ostatní dispoziční typy jsou pak dražší. Typ 4+ o plných 30 %.

Parametry lednových bytů:

  • Velikost vzrostla na 56,71 m2 (prosinec – 50,9 m2) a je o 10,8 m2 menší než velikost volných bytů na trhu (67,5 m2)
  • Cena za metr čtvereční plochy klesla na 104 447 Kč/m2 (prosinec – 112 513 Kč/m2) a je o 2 502 Kč/jm2 nižší než hodnoty volných bytů (106 949 Kč/m2)
  • Cena vzrostla na 5 922 892 Kč (prosinec – 5 758 565 Kč) a je o 1 291 398 Kč nižší než průměr volných bytů (7 215 290 Kč)

Lednová nabídka je pestrá cenovým rozsahem i lokalitami. V současné době, kdy prodeje klesají a volných bytů přibývá, však není důvod, aby se po ní zaprášilo. Na kupce si tedy nové byty nejspíš budou muset nějakou dobu počkat.