Cena za metr byla v prosinci 3. nejvyšší z roku 2018

František Brož

Novou prosincovou nabídku tvořilo 7 bytových projektů s 283 byty a s celkovým finančním objem cca 1,4 mld. Kč. Do prodeje šlo ale pouze 185 jednotek.

Prosinec přinesl nové byty do šesti městských obvodů. Nejvíce novinek tentokrát získala Praha 10, kam dorazilo 56 bytů. To je 30 % celkové nabídky, díky kterým došlo k navýšení volných kapacit o 7,1 %. Druhé místo obsadila Praha 3 se 48 byty, 26% podílem na nabídce a navýšením volných jednotek o 14,9 %. Na třetím místě skončila Praha 9 se 36 byty, navýšením o 3,6 % a podílem 19 %. Čtvrtá příčka patří Praze 4, která drží 14 % nabídky a navýšení je o 2,8 %, tedy 25 bytů. Pátou pozici má Praha 2 s 16 byty a 9% podílem na nabídce. Poslední je Praha 5 s pouhými 4 byty.

Poslední měsíc roku 2018 výrazně přál singles a všem, kteří se rozhlíží po jednopokojovém bytě. Typ 1+ drží rovnou 44,9% mezi prosincovými jednotkami, což je výrazně nad průměrem. Celkově šlo do nabídky 83 kusů. Hned v závěsu jsou dvoupokojové byty s podílem 41,6 % a 77 jednotkami. Na ostatní typy se již moc nedostalo. Třípokojových bytů přišlo jen 16, což stačí na 8,6% podíl. Typ 4+ dostal 8 jednotek a podíl 4,3 % a z typu 5+ vidíme jen jeden exemplář.

Průměrná velikost nových bytů je s výjimkou typu 4+ a 5+ dost podobná velikosti volných bytů na trhu, i když se to z celkového průměru nezdá. Průměrný volný byt dosahuje 67,9 m2 a nová nabídka má pouhých 50,9 m2. Nesoulad mezi průměry způsobuje zaměření novinek na menší dispoziční typy.

Cena plochy nových bytů oproti listopadu výrazně nevzrostla – ze 111 900 Kč/m2 na 112 513 Kč/m2. Cena volných bytů pak vzrostla ze 105 450 Kč/m2 na 106 511 Kč/m2.

Cena za metr je u nových bytů oproti volným bytům nižší jen u čtyřpokojáků. Vyšší je pak u všech ostatních dispozičních typů – 2+ narostl o 17,4 %, typ 3+ o 3 % a nejmenší odchylka je u typu 1+ o 2,1 %. Typ 5+ nemůžeme hodnotit, protože přišel pouze jeden.

V porovnání průměrné ceny volných bytů a bytů v nové nabídce prosince má nová nabídka průměrnou cenu nižší o 1,470 mil. Kč a dosahuje částky 5 758 565 Kč. Tato příznivá relace opět platí jen v průměrném celkovém ukazateli. V dispozičních typech jsou nové byty v průměru levnější jen u typu 4+ a to o 45 % a 1+ jen o 2 %. Ostatní dispoziční typy jsou pak dražší. Typ 2+ o plných 17,5 % a typ 3+ o 3 %.

Parametry prosincových bytů:

  • Velikost klesla na 50,90 m2 (listopad – 65,66 m2) a je o 17 m2 menší než velikost volných bytů na trhu (67,9 m2)
  • Cena za metr čtvereční plochy vzrostla na 112 513 Kč/m2 (listopad – 111 900 Kč/m2) a je o 6 002 Kč/m2 vyšší než hodnoty volných bytů (106 511 Kč/m2)
  • Cena klesla na 5 758 565 Kč (listopad – 7 341 414 Kč) a je o 1 470 346 Kč nižší než průměr volných bytů (7 228 911 Kč)

Prosincová nabídka klame tělem. V celkových číslech se jeví jako velmi příznivá, jakoby na trh přicházely levné byty. Tento statistický klam je způsoben faktem, že 85 % novinek jsou malometrážní jedno nebo dvoupokojové byty. Skutečností je, že prosinec přinesl spíše malý a drahý průměr.