V říjnu přibyly nové byty ve všech městských obvodech

František Brož

Do Prahy v říjnu dorazilo 15 bytových projektů se 666 byty a celkovým finančním objemem 3,553 mld. Kč. Do veřejné nabídky šlo 581 jednotek, 87 % z celkového počtu. Současně se rozšířila nabídka staršího projektu o 109 bytů v hodnotě 371 mil. Kč. Celkem tedy na trh dorazilo 690 novinek s celkovou cenou 3,923 mld. Kč.

Nové byty dorazily do všech deseti městských obvodů. Pět obvodů ale tvořilo 75 % nabídky. Nejvíc novinek opět získala Praha 5. Skončilo tam 144 bytů, což navýšilo kapacity o 8,3 %. Na Praze 5 skončila celá čtvrtina nabídky. Druhou v pořadí byla Praha 3 se 100 byty, 17% podílem na nabídce a navýšením o téměř 60 %. Třetí vidíme Prahu 9 s 15% podílem, 85 byty a navýšením kapacit o 7,5 %. Na čtvrtém místě je Praha 10 s 9% podílem, 55 byty a navýšením o 7,6 %. Pátá je Praha 4 s 54 byty a 9% podílem. Ze zbývajících obvodů můžeme vypíchnout Prahu 1, kde přišlo 48 bytů, což kapacity nafouklo o 30 %.

I na dispoziční řešení byl říjen bohatý – máme jich hned šest. Nejvíc se dařilo typu 2+. Na trh přišlo 221 kousků, což dává 38 % celkové nabídky. Druhým v pořadí byl typ 1+ se 171 byty a 29,4% podílem. Třetí jsou trojpokojáky se 24,8% podílem a 144 byty. Typ 4+ dorazil drží 7,1% podíl a 44 kusů. Největší typy 5+ a 6+ přidaly do Prahy shodně po dvou jednotkách. To stačí na podíl 0,3 %. Nabídka se výrazně zaměřila na dvoupokojové byty, ale i jednopokojových bylo nadprůměrné množství.

Průměrná velikost nových bytů je s výjimkou typu 6+ ve všech dispozicích menší než velikost volných bytů na trhu. Průměrný volný byt dosahuje 69,0 m2. Oproti tomu nová nabídka má 59,8 m2. Největší pokles velikosti zaznamenal typ 1+. Plocha je menší o 12 % oproti volným bytům. U typu 4+ je to dokonce 13 %. Cena plochy nových bytů oproti září klesla na 102 278 Kč/m2. Cena volných bytů pak zůstala v podstatě stejná 104 373Kč/m2. Ve struktuře dipozic je zřetelné rozkolísání ceny plochy volných a nových bytů. Nárůst ceny plochy zaznamenává typ 1+ a to o téměř 29 %. Dispoziční typ 2+ má cenu plochy téměř shodnou s cenou plochy volných bytů – nárůst o 0,6 %. Naopak pokles zaznamenaly všechny ostatní dispoziční typy – typ 3+ o 8,9 % a 4+ o 10,2 %.

V porovnání průměrné ceny volných bytů s byty v říjnu je nová nabídka o 1 089 491 Kč levnější a dosahuje částky 6 114 647 Kč. V dispozičních typech jsou nové byty v průměru dražší jen u typu 1+ a to o 13 %. Ostatní dispoziční typy jsou pak levnější. Typ 2+ sice jen o necelé 1 %, ale typ 3+ o plných 11 %.

Parametry říjnových bytů:

  • Velikost vzrostla na 59,78 m2 (září – 57,81 m2) a je o 9,2 m2 menší než velikost volných bytů na trhu (69,0 m2)
  • Cena za metr čtvereční plochy klesla na 102 278 Kč/m2 (září – 103 039 Kč/m2) a je o 2 095 Kč/m2 nižší než hodnoty volných bytů (104 373 Kč/m2)
  • Cena vzrostla na 6 114 647 Kč (září – 5 656 611 Kč) a je o 1 089 491 Kč nižší než průměr volných bytů (7 204 138 Kč)

Říjnová nabídka je mimořádně pestrá jak v lokalitách, tak v dispozičních typech. Tentokrát by měli zbystřit všichni zájemci, protože i cenová nabídka má velký rozsah.