V září nejvíce nových bytů dostala Praha 5

František Brož

V září jsme viděli 9 úplně nových projektů se 383 byty a hodnotou cca 2,275 mld. Kč. 382 z nich skončilo ve veřejné nabídce. Zároveň byl ještě rozšířen starší projekt o 122 bytů s hodnotou 640 mil. Kč. Suma sumárům tak vidíme 504 bytů za cca 2,916 mld. Kč.

Byty v nových projektech navýšily nabídku v pěti městských obvodech — na Praze 3, 4, 5, 6 a 9. Nejvíce nových bytů získala opět Praha 5, kde přibylo 124 nových bytů (32 % nabídky). Volné kapacity se zvedly o 8,2 %. Druhá skončila Praha 9 s 96 byty (25 % nabídky) a navýšením kapacit o 9,2 %. Na třetím místě byla Praha 4 s 20 % celkové nabídky, což dělá 75 bytů a navýšení o 9,1 %. Čtvrtá se umístila Praha 3 s 19% podílem, 74 byty a rekordním navýšením o 78,7 %. Na posledním místě skončila Praha 6 se 13 byty a 3% podílem na nabídce.

Byty dorazily hned v pěti dispozičních řešeních. Nejvíce na trh přišlo jednopokojáků. Konkrétně 162, což stačí na 42,2% podíl na nabídce. V závěsu byl typ 2+ se 117 byty a 30,6% podílem. Třetí je typ 3+ s pouhými 68 byty a 17,8% podílem. Typ 4+ se objevil 31x a udržel podíl 8,1 %. Typ 5+ zůstává se 4 byty a jedním procentem okrajovou záležitostí. I září se podobně jako srpen hodně orientovalo na typ 1+.

V průměrné velikosti jsou s výjimkou dispozičního typu 4+ a 5+ všechny ostatní dispozice v průměru velmi blízké volným bytům na trhu. Průměrný volný byt dosahuje 70,5 m2 a nová nabídka 57,81 m2. Poměrně velký rozdíl ve velikosti celkového průměrného bytu nově na trhu a bytu volného je dán strukturou bytů, kdy právě typy 4+ a 5+ tvoří výraznější podíl na trhu- téměř 15 % nabídky. Cena plochy nových bytů oproti srpnu vzrostla na 103 039 Kč/m2, ale cena volných bytů se zvýšila díky prodejům už na 104 504 Kč/m2. Ve struktuře dispozičních typů je rozkolísání ceny volných a nových bytů ještě výraznější. Největší nárůst ceny plochy zaznamenává typ 2+ a to o 7,0 % , druhým je dispoziční typ 3+ o 2,3 %. Naopak pokles zaznamenal typ 1+ o 8,1 %, typ 4+ o 2,2 % a typ 5+, který je reprezentován jen 4 novými byty dokonce o 19,1 %.

V porovnání průměrné ceny volných bytů a bytů v nové nabídce září má nová nabídky logicky průměrnou cenu nižší (byty jsou menší a cena plochy je nižší) o 1 411 860 Kč a dosahuje částky 5 956 611 Kč. V dispozičních typech jsou nové byty v průměru dražší jen u typu 2+ a to o 4,7 % a typu 3+ o 2,3 %. Dispoziční typ 1+ je v nové nabídce levnější o 3,2 %, typ 4+ o 9,7 % a typ 5+ je na 58 % ceny volných bytů.

Parametry zářijových bytů:

  • Velikost vzrostla na 57,81 m2 (srpen – 39,86 m2) a je o 12,7 m2 menší než velikost volných bytů na trhu (70,5 m2)
  • Cena za metr čtvereční plochy vzrostla na 103 039 Kč/m2 (srpen – 102 534 Kč/m2) a je o 1 465 Kč nižší než hodnoty volných bytů (104 509 Kč/m2)
  • Cena vzrostla na 5 656 611 Kč (srpen- 4 087 323 Kč) a je o 1 411 860 Kč nižší než průměr volných bytů (7 368 471 Kč)

Zářijová nabídka je opět silně ovlivněna vysokým podílem malých bytů. Na rozdíl od předešlých dvou hodnocení, kdy jsem vyslovil určité pochybnosti, tak tentokrát bych doporučil zvýšenou pozornost, protože část nabídky v oblasti právě typu 1+ není vůbec nezajímavá resp. je velmi zajímavá.