Průměrný srpnový byt v Praze stojí 4 miliony Kč. Je ale poněkud malý

František Brož

V srpnu jsme v Praze viděli 6 nových projektů s 322 byty a hodnotou cca 1,8 miliardy Kč. Do veřejného prodeje šlo jen 253 bytů. Nabídka přinesla nové jednotky do 4 městských obvodů a zvýšila volné kapacity o 4,6 %.

Nové byty navýšily nabídku ve čtyřech městských obvodech – na Praze 2, 5, 6 a 10. Nejvíce novinek získala Praha 5, kde přišlo 159 jednotek. To je 63 % celkové nabídky. Štědrý přírůstek vedl k 10,9 % navýšení volných kapacit. Dobře si vedla i Praha 10 s 23% podílem – 59 bytů zde znamenalo navýšení o 7,4 %. Třetí v pořadí skončila Praha 2 s podílem 10 % a s navýšením volných bytů o 14,5 %. Celkově tam dorazilo 25 jednotek. Na posledním místě byla Praha 6 jen s 10 byty a podílem 4 %.

Nabízeno bylo opět 5 dispozičních typů. Nejvíce bylo bytů 1+. Konkrétně 126 jednotek (49,8 % nabídky). Druhé skončily „dvoupokojáky“ s 86 kusy a 34,0% podílem. Třípokojáky už zaostávají pouze s 12,3% podílem a 31 byty. V dispozici 4+ vidíme 9 bytů (3,6% podíl) a pouze jedna jednotka je typu 5+ (0,4 %). Srpen tak významně preferuje malé jednopokojové byty. Bylo to způsobeno jedním projektem z oblasti rekonstrukcí, který se na tento typ zaměřil.

V průměrné velikosti jsou s výjimkou dispozičního typu 5+ všechny ostatní dispoziční typy v průměru opět podstatně menší než volné byty na trhu. Průměrný volný byt dosahuje 71,5 m2 a nová nabídka má 39,9 m2. Cena plochy nových bytů v podstatě odpovídá průměrné ceně volných bytů na trhu. Volné byty na trhu mají cenu plochy 102 792 Kč/m2 a nové byty 102 534 Kč/m2. Cena za metr byla v jednopokojových bytech v srpnu vyšší o 7,2 %, než je průměr volných bytů. U Typu 2+ to bylo o 4,7 % více. Naopak zlevnění o 18,2 % vidíme u typu 4+. 3+ rovněž zlevnil o 3,4 %. Jeden pětipokojový byt jsme nezapočítali.

Porovnání průměrné ceny volných bytů a bytů v nové nabídce srpna jednoznačně ve všech dispozičních typech (s výjimkou typu 5+) ukazuje nižší průměrnou cenu bytu. Je to důsledek radikálního poklesu velikosti bytů v nové nabídce. U typu 1+ je průměrná cena bytu o 28 % nižší, než je volný byt na trhu této kategorie. Kupující ale rovněž získá byt o 33 % menší. Podobně jsou na tom i ostatní dispozice.

Parametry srpnových bytů:

  • Velikost klesla na 39,86 m2 (červenec – 65,06 m2) a je o 31,64 m2 menší než velikost volných bytů na trhu (71,5 m2)
  • Cena za metr čtvereční plochy klesla na 102 534 Kč/m2 (červenec – 115 939 Kč/m2) a je o 258 Kč nižší než hodnoty volných bytů (102 792 Kč/m2)
  • Cena klesla na 4 087 323 Kč (červenec – 7 546 672 Kč) a je o 3 262 723 Kč nižší než průměr volných bytů (7 349 918 Kč)

Srpnová nabídka je silně ovlivněna vysokým podílem malých bytů, které jsou nabízeny v projektu z oblasti rekonstrukcí. Bohužel ani tentokrát nelze hovořit o získání bytu za cenu relativně přijatelnou, spíše lze vyslovit přání, aby u některých projektů klienti za danou cenu svůj zájem opět hodně zvážili.