Červenec přinesl malé projekty s vysokou cenou za metr čtvereční

František Brož

Novou nabídku v červenci tvořilo 7 bytových projektů se 148 byty a s celkovým finančním objem cca 1,117 mld. Kč. Do veřejné nabídky bylo dáno 131 bytů – 88,5 %. Nabídka volných bytů na trhu se zvýšila jen o 2,5 % a novinky se rozprostřely do 6 městských obvodů.

Byty v nových projektech navýšily nabídku v šesti městských obvodech — na Praze 1, 4, 5, 6, 7 a 10. Nejvíce nových bytů získala Praha 10, kde jich přibylo 44, tedy 34 % z celkové nabídky. Volné kapacity se zde zvedly o 5,8 %. Dobře na tom byla i Praha 7 s 18% podílem na nabídce, 24 byty a navýšením volných kapacit o 10,3 %. Třetí skončila Praha 1 s 15% podílem, navýšením o 13,2 % a 20 jednotkami. Čtvrtou příčku drží Praha 4 se 13% podílem, 17 jednotkami a navýšením o 1,9 %. Na předposlední Prahu 6 zbylo jen 14 bytů, 11 % trhu a navýšení o 7,3 %. A nakonec zbyla Praha 5 s 12 byty a 9% podílem.

V dispozičních řešeních se nabídka dotkla opět pěti typů. Nejvíce na trh přišlo bytů 2+ v počtu 50 jednotek – 38,2 % z celkové nabídky. Druhým v pořadí byl typ 1+ se 32 byty a 24,4% podílem. Třetí je typ 3+ jen s podílem 23,7 % a 31 jednotkami. Typ 4+ na trh dorazil v podobě 13 bytů s 9,9% podílem a klasicky největší typ 5+ vidíme v pěti bytech – podíl 3,8 %. Struktura červencových dispozic tak zhruba odpovídala současné struktuře celkové nabídky na trhu.

V průměrné velikosti jsou s výjimkou dispozičního typu 3+ všechny ostatní dispoziční typy v průměru podstatně menší než volné byty na trhu. Průměrný volný byt dosahuje 71,9 m2, nová nabídka má 65,1 m2. Cena za metr čtvereční je u nových bytů dražší v následujících dispozicích: 1+ o 33,7 %, 2+ o 10,9 %, 3+ o 17,1 % a 5+ o 21,1 %. Typ 4+ má tentokrát nové byty v ploše o 8,7 % levnější. Nové byty byly v průměru menší, ale kvůli vyšší ceně za metr jsou kromě typu 4+ dražší než současné volné byty na trhu.

Parametry červencových bytů:

  • Velikost vzrostla na 65,09 m2 (červen – 60,29 m2) a je o 6,82 m2 menší než velikost volných bytů na trhu (71,9 m2)
  • Cena za metr čtvereční plochy vzrostla na 115 939 Kč/m2 (červen – 97 962 Kč/m2) a je o 13 634 Kč vyšší než hodnoty volných bytů (102 305 Kč/m2)
  • Cena vzrostla na 7 546 672 Kč (červen – 5 959 100 Kč) a je o 186 003 Kč vyšší než průměr volných bytů (7 360 668 Kč)

Červencová nabídka je velmi chudá a obsahuje 3 projekty v rekonstruovaných objektech, 1 projekt jako novostavbu v proluce a 3 malé komorní projekty v lokalitách s velmi rozdílnou kvalitou. Tentokrát nelze hovořit o získání bytu za cenu relativně přijatelnou, spíše lze vyslovit přání, aby u některých projektů klienti za danou cenu svůj zájem hodně zvážili.