Prosinec nabídl nejméně bytů s nejmenší výměrou v roce 2017

František Brož

Jen 98 bytů přistálo na pražském trhu v posledním měsíci loňského roku.

Prosinec již tradičně novými byty neoplývá a v roce 2017 tomu nebylo jinak. Na trh donesl 98 bytů a skončil na posledním místě. Pořád ale překonal prosinec 2016, kdy se objevilo jen 18 bytů.

V minulém měsíci do Prahy vstoupilo 6 bytových projektů s celkovým počtem 100 bytů. Na trh jich bylo dáno 98. Objem tržeb nových bytů činí 691 milionů Kč.

Propad volných bytů vůči 2016 se i přes nízkou nabídku mírně snížil na 12 % (cca 700 bytů). Oproti 2015 je propad nabídky vyšší, 23% (1395 bytů). Moje prognóza celkového počtu bytů se nakonec nevyplnila. Poslední odhad jsme stanovili na 5 150 jednotek. Nakonec jich dorazilo 5 102. Za uplynulé čtyři roky tedy průměrně ročně z nové nabídky ubylo cca 583 bytů.

Průměrná velikost bytu v prosincové nabídce proti listopadu výrazně poklesla na pouhých 49,96 m2. Prvních devět měsíců byly jednotky velikostně nad průměrem minulých let. Poslední tři měsíce však průměrnou velikost srazily pod úroveň předchozích roků. A to i přesto, že se objevilo více projektů s plochou počítanou dle nové metodiky, která zahrnuje i konstrukce. Ve výsledku průměrná velikost poklesla během 4 let z 65,85 m2 na 64,16 m2.

Prosincové byty byly malé a drahé, průměry ale příliš neovlivní

S cenovými parametry prosincové nabídky je trochu problém. Hned 29 bytů ve dvou projektech nemá uvedenou cenu. Pro její výpočet jsme použili cenu plochy bytů v daných lokalitách. Přestože prosinec přinesl velmi malé byty, jejich průměrná cena je druhá nejvyšší v tomto roce – konkrétně 7 049 447 Kč (v listopadu 5 152 314 Kč). Za vysokou cenovkou stojí především rekonstrukce v atraktivních lokalitách, kde se nachází 76 bytů z nabídky. Od loňského ledna do prosince se průměrná cena nového bytu z 5 144 445 Kč za na 5 772 115 Kč.

Nové byty tak vůči roku 2016 zdražily o 12 %. Proti roku 2015 o 31 % a 2014 o 40 %. To znamená, že absolutní nárůst byl zhruba 570 tisíc Kč ročně. Lze konstatovat, že nové byty z hlediska celkové průměrné ceny zdražily oproti roku 2016 o 12%, proti roku 2015 o 31% a oproti roku 2014 dokonce o 40%. To znamená, že průměrné absolutní zdražení ceny bylo cca 570 tis. Kč za rok.

Vysoká cena a nízká výměra vytáhla vzhůru i cenu za metr čtvereční. Ta se vyškrábala na 108 817 Kč/m2 u bytů s uvedenou ceníkovou cenou. Pokud ale dopočteme i zbytek, roste až na 141 116 Kč. I když je prosinec hodně drahý, roční průměr kvůli nízkému objemu bytů příliš neovlivnil. Konečná průměrná cena za m2 v roce 2017 je 89 965 Kč. Oproti konci roku 2016 je navýšení 12,3%, tedy necelých 10 tisíc Kč. Vůči konci 2015 metr zdražil o 31,1 % a k 2014 o 43,5 %.

Za poslední čtyři roky se tedy cena za metr průměrně zdražovala tempem 9 337 Kč/rok.

Rozpětí cenovek projektů

Nejvíce prosincových projektů startovalo nad 110 tisíci Kč/m2. V tomto pásmu ležely hned 3 projekty a 60,2 % bytů. Dva projekty a 25,5 % bytů stály od 91 do 100 tisíc Kč/m2 a 1 projekt se vešel do rozmezí 81-90 tisíc Kč za metr.

Co si o vývoji cen bytů myslíte? Dejte nám vědět na našem Facebooku.