Reklamace poskytnutých služeb, zejména neposkytnutí Reportu v souladu s objednávkou, prodlení s poskytnutím Reportu, vady Reportu bránící jeho užití uživatelem, neposkytnutí nebo vadné poskytnutí příslušného daňového dokladu apod. je třeba uplatnit u poskytovatele bez prodlení, a to emailem na kontaktní adrese info@cenovamapa.org nebo telefonicky na 731 410 069 nebo 731 410 600.

Poskytovatel se zavazuje reklamaci vyřídit bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30 dnů odobdržení reklamace. Nevznese-li při uplatnění reklamace uživatel jiný nárok, zavazuje se poskytovatel uznané vady řešit poskytnutím nezávadného Reportu či opraveného daňového dokladu v souladu s objednávkou uživatele při dodržení VOP. Není-li to možné nebo požádá-li o to uživatel při uplatnění reklamace, vrátí mu poskytovatel v případě oprávněné reklamace již uhrazenou cenu za poskytnutí služby prostřednictvím bankovního převodu na účet uživatele).