Využitím této internetové stránky souhlasíte s využíváním těchto informací v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Ochrana osobních údajů


Společnost pro cenové mapy ČR s.r.o. neshromažďuje žádné osobní údaje, které by mohly identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne takové údaje dobrovolně při registraci za účelem využívání služeb aplikace Cenová mapa transakčních cen na těchto webových stránkách.

V rámci registrace poskytne uživatel svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím rozsahu:
„Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů v kontaktním formuláři budou zpracovány a uchovány společností Společnost pro cenové mapy ČR s.r.o. za účelem kontaktování subjektu údajů pro jednání o uzavření smlouvy o přístupu k webové aplikaci , a to v rozsahu potřebném pro uvedený účel. Osobní údaje budou zpřístupněny poradci společnosti, Deloitte Advisory s.r.o., případně dalším zpracovatelům osobních údajů níže uvedeným, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu pro poskytování služeb. Poskytnutí údajů je dobrovolné a je možné souhlas s jejich poskytnutím kdykoli odvolat s příslušnými důsledky pro jednání o uzavření smlouvy.“

Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo si přejete svůj souhlas odvolat, napište nám.

Využívání informací


Společnost pro cenové mapy CZ s.r.o. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet kliknutí apod., přičemž tato data jsou k dispozici vždy jen jako statistický přehled.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací serveru aplikace (např. IP adresa počítače uživatele) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil, a poté zaznamenávat jeho chování). Blíže o užívání cookies naleznete zde.

V některých případech může dojít k tomu, že prostřednictvím této stránky budete poskytovat své osobní informace, například za účelem získání přístupu k určitým obsahům či vyžádání informací týkajících se určité problematiky. Vámi poskytnuté informace v takových případech budou využity pouze za účelem zpracování Vaší žádosti a za účelem přizpůsobení a zkvalitnění této internetové stránky a s ní souvisejících služeb, které Vám nabízíme.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž využít pro marketingové účely nebo abychom Vám zasílali propagační materiály a sdělení týkající se služeb poskytovaných Společností pro cenové mapy ČR s.r.o., o kterých si myslíme, že by pro Vás mohly být zajímavé. Můžeme Vás rovněž kontaktovat za účelem získání zpětné vazby na naše služby.

Kdykoli můžete požádat, abychom Vám již nezasílali e-maily nebo další sdělení, která budou reagovat na osobní údaje, které jste nám prostřednictvím této stránky poskytli.

Poskytnutí informací třetím stranám


Vaše osobní údaje můžeme poskytnout zpracovatelům osobních údajů, se kterými spolupracujeme na provozu aplikace a zpracovávání údajů tvořících jejich obsah. Seznam zpracovatelů naleznete zde:
  • Smartdata, s.r.o., IČ 27134741 (vývoj aplikace)
  • Infinity a.s., IČ 242 67 945 (správa aplikace a web serveru)
  • Komerční banka a.s., IČ 45317054 (bankovní služby platebního modulu)
  • Global Payments Europe s.r.o., IČ 27088936 (služba GPwebpay)
  • Deloitte Advisory s.r.o., IČ 27582167 (poradenské služby)
  • Hyposervis Group a.s., IČ 27573087 (zpracování informací)

Poskytnutím informací na této internetové stránce souhlasíte s tím, že vámi poskytnuté údaje mohou být použity v souladu s výše uvedenými okolnostmi.

Blogy, fóra, wiki aplikace a další sociální média


Tato internetová stránka může obsahovat odkazy na různé blogy, fóra, wiki a další aplikace a služby sociálních médií, které umožňují sdílet obsah s ostatními uživateli (souhrnně "aplikace sociálních médií"). Jakékoli osobní nebo jiné údaje, které vložíte do jakékoli aplikace sociálních médií, jsou dostupné všem uživatelům aplikací sociálních médií, kteří si je mohou přečíst, shromažďovat a používat a jejichž jednání se téměř nebo zcela vymyká naší moci. Z tohoto důvodu neneseme žádnou odpovědnost za to, dojde-li ze strany ostatních uživatelů aplikací sociálních médií k jakémukoli použití, zneužití či jinému neoprávněnému nakládání s osobními údaji poskytnutými na těchto aplikacích sociálních medií.

Zabezpečení informací


Údaje poskytované uživateli na této internetové stránce jsou zabezpečeny technologickými a provozními opatřeními, která odpovídají požadavkům pro obchodní sféru a která zabraňují neautorizovanému přístupu k informacím, jejich zveřejnění, změně či znehodnocení.

Změny v našem prohlášení o ochraně osobních údajů


Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být podle potřeby změněno či upraveno. V případě, že dojde ke změnám v tomto prohlášení, změní se i datum poslední revize uvedené na konci tohoto prohlášení. Platnost upraveného či pozměněného prohlášení o ochraně osobních údajů počíná tímto datem. Doporučujeme všem uživatelům pravidelně kontrolovat prohlášení o ochraně osobních údajů, aby měli přehled o tom, jakým způsobem jsou jejich údaje chráněny.

Případné dotazy těch, kteří navštíví naši stránku


Pokud jste navštívili naši stránku a máte jakékoli dotazy či obavy týkající se osobních údajů, napište nám

Poslední aktualizace : 9.2.2015